Overslaan en naar de inhoud gaan

Spitsstroken op E313 tussen Lummen en Ham

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

E313

Herbekijk de online informatievergadering 

Op maandag 30 mei organiseerden we een online informatievergadering naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag en het openbaar onderzoek dat daarop volgt. Op de pagina 'Projectverloop' kan u de opname van de informatievergadering herbekijken en de presentatie terugvinden. De vraag- en antwoordronde werd samengevat op de pagina 'Veelgestelde vragen'.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de doorstroming op de E313 over een afstand van 8 kilometer tussen het complex 26 Beringen en complex 25 (Ham) verbeteren door de invoering van spitsstroken in beide richtingen. Deze spitsstroken sluiten aan op de 5 kilometer bestaande spitsstroken tussen het complex 26 Beringen en de verkeerswisselaar Lummen. De huidige pechstroken worden straks dynamisch ingezet als spitsstroken op piekmomenten. Bijkomend wordt om de 500 meter langs de spitsstrook een pechhaven aangelegd. Ook zijn er enkele aanpassingen aan de op- en afritten nodig. Het volledige project zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen.

Wat en waarom?

Doorstroming verbeteren, files en sluipverkeer verminderen

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren worden tussen het complex 26 Beringen en het complex 25 (Ham) in beide richtingen spitsstroken gepland. Deze spitsstroken sluiten aan op de bestaande spitsstroken tussen het complex 26 Beringen en de verkeerswisselaar Lummen. Door voldoende capaciteit te voorzien op de E313 tijdens de drukste momenten, pakken we de files aan en halen we verkeer weg van de secundaire wegen.

Aanleg spitsstroken tussen Beringen en Ham

In een eerste fase werden de extra rijstroken en pechhavens tussen Lummen en Beringen aangelegd, tegelijk met de vernieuwing van het wegdek in 2018. In dit weggedeelte werden in september 2020 de spitsstroken geactiveerd, na plaatsing van de portieken voor de signalisatie.

Nu wenst AWV spitsstroken in te voeren vanaf Beringen tot aan het complex Ham. Hiervoor moeten een aantal pechhavens worden aangelegd. Bij de vernieuwing van de autosnelweg ter hoogte van Beringen richting Tessenderlo in de zomer 2020, werden al 4 pechhavens voorzien.

Daarnaast zijn ook aanpassingen nodig aan het op- en afrittencomplex 25a Tessenderlo en aan het complex 26 Beringen.

HOE ZIET HET ER STRAKS UIT?

Voor het invoeren van de spitsstroken streven we naar een duurzaam ontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de ligging in de buurt van enkele woonkernen en de vlotte en veilige afwikkeling op de afritten 26 (Beringen), 25a (Tessenderlo) en 25 (Ham).
 
Meer informatie over het ontwerp van de spitsstroken en de aanleg van de pechhavens tussen afrit 26 (Beringen) en afrit 25 (Ham) vindt u op de pagina ‘Toekomstbeeld’.

Timing en impact?

Wat vooraf ging ...

Milieueffectenrapport (MER)

Voor deze werken is een uitbreiding van de autosnelweg niet nodig. Toch besloot AWV om een milieueffectenrapport (project-MER) op te stellen voor het hele traject tussen Lummen en Ham, alvorens de omgevingsvergunning aan te vragen.

Het project-MER schetst namelijk een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.
 

MEER WETEN OVER HET MER?

Meer informatie over de resultaten van de MER-studie en de geluidsmetingen, vindt u op de pagina ‘Milieueffectenrappport’.
 
Ook de verslagen en presentaties van de informatie- en luisterrondes in 2020 en 2021 naar aanleiding van de MER-studie kan u op die pagina bekijken.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Op 15 februari 2022 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. In het kader van deze vergunningsprocedure start binnenkort een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen via het publieke Omgevingsloket Vlaanderen (met referentie 2021164964).

Meer informatie over het projectverloop vindt u op deze pagina.