Overijse: werken aan brug E411 boven Bredestraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Midden - eind januari 2020 / plaatsing vaste constructie 24 of 25/2

Update: 16/3/2020: Op 24 of 25 februari werd de vaste constructie aan de brug van de Bredestraat geplaatst. Deze zal permanent blijven staan tot de brug volledig gerenoveerd wordt. Bovenop de snelweg is de signalisatie een tweetal weken langer blijven staan, omdat de druk op de ondersteunende pijlers nog een aantal keer werd opgemeten en opgevolgd. Deze week worden de laatste metingen uitgevoerd en wordt de signalisatie op de snelweg nadien ook weggenomen en wordt daarbij de busbaan op de E411 opnieuw opengesteld.

Wegen en Verkeer plant werkzaamheden in de Bredestraat in Overijse, aan de onderbrug de E411. Een ‘onderbrug’ is een plek waar een weg onder snelweg doorloopt. Deze brug wordt onderstut. Na het onderstutten van de brug zal de busbaan op de E411 opnieuw geopend worden. In de nabije toekomst zal de brug volledig vernieuwd worden. De studie van het stutwerk is goedgekeurd door de expertise van de afdeling Expertise Beton en Staal (EBS), een gespecialiseerde afdeling van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

De onderbrug waar de Bredestraat onder de E411 doorloopt. 

Timing en hinder

Tijdens de werken, waarbij er stutten geplaatst zullen worden onder de brug, zal er geen hinder zijn voor het verkeer op de E411. Na overleg met de gemeente is afgesproken dat tijdens de stutwerken de Bredestraat in een rijrichting (richting Overijse centrum) nog bereikbaar zal zijn voor het autoverkeer ter hoogte van de onderdoorgang van de E411. Het verkeer in de andere richting wordt plaatselijk omgeleid via de Bredestraat, de Speelberg, Terhulpensesteenweg en Hoeilaartsesteenweg. De gemeente vraagt om niet via de Kerkeweg te rijden, aangezien deze enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer. Fietsers kunnen steeds onder de brug doorrijden in beide richtingen.