Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N17

Enkelrichtingsfietspaden langs N17

De belangrijkste ingreep is de nieuwe, vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. De nieuwe fietspaden worden 2 meter breed. Eindelijk zal het mogelijk zijn om voldoende veilig langs de N17 te fietsen. Met die ingreep hoopt de Vlaamse overheid dan ook meer mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken en minder in de file te staan.

Langs beide kanten wordt de Provincialeweg uitgerust met enkelrichtingsfietspaden. Een apart fietspad in beide richtingen is immers veiliger voor fietsers dan een dubbelrichtingsfietspad. Een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde zou betekenen dat iedereen die aan de andere kant fietst, verplicht wordt om de gewestweg over te steken. Dat vergroot de kans op conflicten met het autoverkeer en onveilige situaties. Voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietser zijn fietspaden langs beide kanten dan ook een betere oplossing. 

Kruispunt N17 met Oppuurseweg/Lippelodorp

Het kruispunt van de Provincialeweg met de Oppuurseweg/Lippelodorp wordt heringericht tot een lichtengeregeld kruispunt. Verkeerslichten zullen de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Om de doorstroming op de N17 zo goed mogelijk te garanderen, verkiezen we in dit geval verkeerslichten boven bijvoorbeeld een rotonde. Een rotonde schakelt namelijk de verkeersstromen gelijk. Dit zou hier geen goede keuze zijn, omdat de verkeersintensiteiten van de hoofdweg (N17) en de zijstraten erg verschillend zijn. Op een lichtengeregeld kruispunt zijn overstekende fietsers ook beter zichtbaar en kan het kruispunt conflictvrij (d.w.z. zonder conflicten tussen verschillende verkeersstromen) worden geregeld.

Op het kruispunt komen er ook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de Provincialeweg. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden en voor afslaand verkeer wordt in beide richtingen een linksafslagstrook voorzien. De aansluitingen van de zijstraten worden rechter op het kruispunt geplaatst zodat ze meer tegenover elkaar komen te liggen. 

Klik op het ontwerp om te vergroten.

Kruispunt N17 met Oude Heirbaan

Aan het kruispunt van de Provincialeweg met de Oude Heirbaan leggen we oversteekplaatsen voor fietsers met nieuwe middeneilanden aan. Langs beide zijden van de Provincialeweg komen er nieuwe fietspaden. Aan de zijde met de Oude Heirbaan wordt het nieuwe fietspad dubbelrichting. Voor verkeer komende van Dendermonde voorzien we een linksafslagstrook. Het verkeer op de Provincialeweg (hoofdweg) krijgt voorrang op het verkeer van de Oude Heirbaan. 

Kruispunt N17 met Maalderstraat/Muldersweg

Ten slotte passen we ook het kruispunt van de Provincialeweg met de Maalderstraat/Muldersweg aan. Op de Provincialeweg leggen we veilige oversteekplaatsen aan voor fietsers met nieuwe middeneilanden. Langs beide zijden van de Provincialeweg komen er nieuwe fietspaden. Het verkeer op de N17 krijgt voorrang op het verkeer komende vanuit de Maalderstraat en Muldersweg. 

Download het volledige ontwerpplan