Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N17

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands. De gewestweg wordt volledig heraangelegd tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden naast de weg. In september vraagt AWV de omgevingsvergunning voor deze werken aan. Begin oktober zullen ook de nutswerken al starten met hun voorbereidende werken. Meer info over de planning leest u hieronder.

Wat en waarom?

Nieuwe vrijliggende fietspaden voor de Provincialeweg

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren, zodat het zowel voor het autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Hiervoor doen we een aantal grondige ingrepen. Zo vernieuwen we het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is de nieuwe, vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Maar ook de kruisunten worden onder handen genomen.

Lees alles over het nieuwe ontwerp onder Toekomstbeeld.

Toekomstig wegprofiel N17

Projectverloop

Timing heraanleg Provincialeweg (N17)

De heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Door de werken op de N41 in maart 2018, werd beslist de werken aan de N17 uit te stellen. Het plan was om in het voorjaar van 2019 de weg opnieuw aan te leggen met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan vrijliggende fietspaden worden aangelegd. 

Na overleg met de gemeente Puurs-Sint-Amands beslisten we om de heraanleg meteen uit te voeren volgens het finale ontwerp, dus met vrijliggende fietspaden. Het voordeel van deze aanpak is dat we van het uitstel van de werken, omwille van de werken aan de N41, nuttig gebruik kunnen maken om het definitieve ontwerp voor te bereiden. Verder voorkomen we dat we in een tijdspanne van een aantal jaren verschillende keren ingrijpende werken met ernstige hinder op de Provincialeweg moeten uitvoeren.

Grondverwervingen in eindfase

Een belangrijke stap is het verwerven van de gronden nodig voor de aanleg van de nieuwe fietspaden. De eigenaars en huurders van de betrokken percelen kregen daarover meer toelichting op een infosessie in november 2019. Nadien zijn de individuele gesprekken en onderhandelingen gestart. Ondertussen zijn de onteigeningen grotendeels rond.

Omgevingsvergunning ingediend 

Gelijktijdig met het proces van de grondverwervingen werkte AWV verder aan het ontwerp en de aanbesteding. Zo hopen we de nodige vergunningen op zak te hebben eens de grondverwervingen volledig zijn afgerond. 

Op 23 september diende AWV een dossier in voor de omgevingsvergunning. In het kader van deze vergunningsprocedure zal er dan ook een openbaar onderzoek plaatsvinden. Iedereen kan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De startdatum van het openbaar onderzoek is nog niet gekend en wordt later gecommuniceerd.

Nutswerken vanaf oktober 2021

Begin oktober starten ook de nutsmaatschappijen alvast met hun voorbereidende werken op de N17. Zij verplaatsen en vernieuwen eerst hun kabels en leiding voor elektriciteit, gas, water en telecom. De nutswerken duren ongeveer 15 weken en werken met mobiele signalisatie die mee opschuift met de werken. Ter hoogte van de werfzone staan tijdelijke verkeerslichten en moet verkeer beurtelings passeren. Voor fietsers voorzien we steeds een doorgang langs de werken, maar zij moeten wel rekening houden met hinder ter hoogte van de werfzone.

De hoofdwerken kunnen naar verwachting in het voorjaar van 2022 starten.

Meer informatie over de planning, de aanpak van de hoofdwerken en de bijhorende omleidingen vindt u later op deze website.

Communicatie

Blijf op de hoogte

AWV zal op verschillende tijdstippen communiceren over de voortgang van het project. Zo organiseren we naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat volgt na het indienen van de omgevingsvergunning nog een infomoment. Ook in aanloop naar de uitvoering van de werken volgt een infosessie om toelichting te geven over de aanpak van de werken, de hinder en bereikbaarheid.

HERBEKIJK DE PRESENTATIE VAN DE INFOSESSIE VAN NOVEMBER 2019