Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N17

AWV verlaagt tijdelijk snelheid op N17

Omwille van de slechte staat van het wegdek op de Provincialeweg (N17) tussen de Oppuurseweg en kilometerpunt 8.1 zal AWV de snelheid hier tijdelijk verlagen naar 50km/u. In de daaropvolgende zone tot aan de provinciegrens was de snelheid eerder al teruggebracht naar 50km/u.
Dit is een tijdelijke maatregel, in afwachting van de volledige heraanleg van de gewestweg, die gepland is vanaf het najaar van 2022. Na afronding van de wegenwerken zal er opnieuw een maximumsnelheid van 70km/u gelden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands. De gewestweg wordt volledig heraangelegd tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden naast de weg. Begin oktober 2021 zijn de nutswerken alvast gestart met hun voorbereidende werken. In april 2022 ontving AWV de omgevingsvergunning voor de heraanleg. Meer info over de verdere planning van de hoofdwerken volgt hieronder, zodra bekend.

Wat en waarom?

Nieuwe vrijliggende fietspaden voor de Provincialeweg

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren, zodat het zowel voor het autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Hiervoor doen we een aantal grondige ingrepen. Zo vernieuwen we het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is de nieuwe, vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Maar ook de kruispunten worden onder handen genomen.

Lees alles over het nieuwe ontwerp onder Toekomstbeeld.

Toekomstig wegprofiel N17

Projectverloop

Timing heraanleg Provincialeweg (N17)

De heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Door de werken op de N41 in maart 2018, werd beslist de werken aan de N17 uit te stellen. Het plan was om in het voorjaar van 2019 de weg opnieuw aan te leggen met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan vrijliggende fietspaden worden aangelegd. 

Na overleg met de gemeente Puurs-Sint-Amands beslisten we om de heraanleg meteen uit te voeren volgens het finale ontwerp, dus met vrijliggende fietspaden. Het voordeel van deze aanpak is dat we van het uitstel van de werken, omwille van de werken aan de N41, nuttig gebruik kunnen maken om het definitieve ontwerp voor te bereiden. Verder voorkomen we dat we in een tijdspanne van een aantal jaren verschillende keren ingrijpende werken met ernstige hinder op de Provincialeweg moeten uitvoeren.

Grondverwervingen in eindfase

Een belangrijke stap is het verwerven van de gronden nodig voor de aanleg van de nieuwe fietspaden. De eigenaars en huurders van de betrokken percelen kregen daarover meer toelichting op een infosessie in november 2019. Nadien zijn de individuele gesprekken en onderhandelingen gestart. Ondertussen zijn de onteigeningen grotendeels rond.

Omgevingsvergunning verkregen 

In november 2021 werd de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. In het kader hiervan liep in december 2021 een openbaar onderzoek van 30 dagen. In april 2022 ontving AWV de omgevingsvergunning voor deze werken.

De hoofdwerken kunnen naar verwachting in het najaar van 2022 starten.

Meer informatie over de planning, de aanpak van de hoofdwerken en de bijhorende omleidingen vindt u later op deze website.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer Antwerpen
Telefoon
0468 03 53 84
E-mail