Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

De N42 is een belangrijke en veelgebruikte gewestweg. Toch verloopt het verkeer hier niet altijd veilig en vlot. Tussen Wetteren en Zottegem willen we de N42 daarom herinrichten. We zorgen voor veilige verbindingen tussen de omliggende steden en gemeenten en de E40. Daarnaast investeren we in veilige fietsinfrastructuur.

We wilden u graag meer vertellen over deze plannen voor de nieuwe N42 tijdens een infomarkt. Omwille van de coronamaatregelen kan deze niet plaatsvinden. In onderstaande filmpje waarin we de plannen voor de nieuwe N42 uitgebreid aan u toelichten.

N42: infofilmpje

Wat en waarom

Herinrichting tot primaire gewestweg

De N42 is een ‘primaire gewestweg’. Op papier betekent dat een strikte scheiding van enerzijds de voetgangers en fietsers en anderzijds het gemotoriseerd verkeer. Ook het lokaal en doorgaand verkeer moet van elkaar gescheiden zijn. Maar vandaag voldoet de N42 niet aan die voorwaarden. Daar brengen we verandering in.

Toekomstbeeld nieuwe N42

Toekomstbeeld nieuwe N42

Naar een vlottere en veiligere N42 voor alle weggebruikers

Dwarsdoorsnede nieuwe N42

Dwarsdoorsnede nieuwe N42

We streven naar een vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. Dit doen we door dubbele rijstroken aan te leggen in beide rijrichtingen van de N42. Deze rijstroken scheiden we met betonnen stootbermen. Daarnaast beperken we het aantal rechtstreekse toegangen tot de N42. De N42 oprijden zal enkel nog kunnen aan:

  • het kruispunt met de Korte Ambachtstraat en Reigerstraat
  • het kruispunt met de Houtemstraat
  • het kruispunt met Yshoute
  • een nieuwe rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat

Ook voor voetgangers en fietsers brengen we verbeteringen aan:

  • Waar nodig leggen we, parallel aan de N42, nieuwe, veilige fietspaden aan.
  • Aan het knooppunt met de Gijzenzelestraat kunnen fietsers via een fietsbrug veilig oversteken. 
  • Ter hoogte van de Leenstraat komt een fietstunnel, zodat fietsers de N42 veilig kunnen kruisen.
Nieuwe fietstunnel Eke-Leenstraat

Nieuwe fietstunnel Eke-Leenstraat

Heraanleg knooppunt Gijzenzelestraat

Ter hoogte van de Gijzenzelestraat zal de N42 in een tunnel verder lopen. Daarboven komt een rotonde. Het verkeer vanuit Gijzenzele kan hier de N42 oprijden. Vanuit Anker is de rotonde enkel toegankelijk voor de Lijnbus en het landbouwverkeer. Boven de rotonde zorgt een fietsersbrug voor een veilige oversteek voor fietsers.

Nieuw knooppunt Gijzenzelestraat

Nieuw knooppunt Gijzenzelestraat

Nieuwe carpoolparking

De huidige carpoolparking aan de Krëfelsite is te klein en slecht bereikbaar. Daarom vervangen we deze door een nieuwe parking aan de Gijzenzelestraat. Op de nieuwe parking zullen 170 auto’s kunnen parkeren en er komt een nieuwe fietsenstalling.

 

Minimale impact op het landschap 

Door de nieuwe N42 langs het bestaande traject te laten lopen, blijft het uitzicht van een open en groen landschap behouden. Over heel het projectgebied werd er gezocht naar een beperkte impact op de natuur, het geluid en de landbouw.

Ecopassage voor dieren

Voorbeeld van onderdoorgang of ecopassage voor dieren

We hebben ook aandacht voor de fauna in de omgeving van de N42. Zo voorzien we onderdoorgangen voor dieren in de buurt van de kruising met de Roosbloemstraat en ter hoogte van de Jonasweg. Door de beplanting die we in de buurt aanbrengen, leiden we de dieren toe naar die onderdoorgangen.

Timing en impact

De herinrichting van de N42 komt er op basis van heel wat studiewerk. Tijdens verschillende inspraakmomenten konden inwoners en omwonenden hun opmerkingen en ideeën delen.

Maar voor de werken echt van start gaan, moeten nog verschillende stappen doorlopen worden.

Tijdslijn studie herinrichting N42

Tijdslijn studie herinrichting N42

Inspraak tijdens openbaar onderzoek

De N42 zal na de heraanleg meer ruimte innemen dan de huidige N42. Er moet er ook plaats gemaakt worden voor een nieuwe carpoolparking. Daarom moet de bestemming van een aantal gronden in de omgeving eerst gewijzigd worden. Dit gebeurt op basis van een GRUP of Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Aan elke definitieve vaststelling van een GRUP gaat een openbaar onderzoek vooraf. Wie dat wil kan dan suggesties of bezwaren over het GRUP aan de Vlaamse overheid bezorgen. 

Ondertussen is het openbaar onderzoek in het kader van het GRUP afgerond. 

Hoe gaat het nu verder?

Momenteel verwerkt het Departement Omgeving de inspraakreacties. Waar nodig zal het plan op basis van die reacties worden aangepast. Nog dit jaar zou het GRUP definitief vastgesteld moeten worden door de Vlaamse Regering. Welke elementen van het plan uiteindelijk wel en niet behouden worden, zal beargumenteerd worden in een publicatie in het Staatsblad. Dit zal ook na te lezen zijn op de website van het Departement Omgeving. 14 Dagen na publicatie in het Staatsblad wordt het plan van kracht. 

Werken vermoedelijk van start in 2024

In het voorjaar van 2021 starten de onteigeningen. Eigenaars van woningen of percelen die onteigend worden, werden daarover al gecontacteerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast wordt volgend jaar ook een Project-MER opgemaakt. Een 'project-milieueffectrapport' (project-MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten op mens en milieu. In 2022 kan het Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning aanvragen. De werken starten  vermoedelijk in 2024. Het einde van de werken voorzien we in 2027.

Communicatie

Om u te informeren over dit project, wilden we in juni graag een infomarkt organiseren. Omwille van de coronamaatregelen kan deze niet plaatsvinden. Daarom geven we u meer informatie in dit filmpje

Hieronder kan u ook de folder over de plannen inkijken.

Blijft u graag op de hoogte over dit project?  Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief over de N42, rechts op deze pagina. 

Ten slotte leest u op deze webpagina altijd de laatste stand van zaken over het project.