Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Periodieke onderhoudswerken in tunnels: juli 2019

Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open. Hieronder vindt u een overzicht voor de maand juli.

GEVLEUGELDE ZEBRAPADEN VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID: uitrol in 2019 in Vlaanderen

Uit een proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid van voetgangers verhogen. De eerste resultaten van het proefproject dat afgelopen zomer werd gelanceerd zijn positief. De gevleugelde zebrapaden zullen nu in 2019 in Vlaanderen worden geïnstalleerd.