Werken Wegen en Verkeer op Ter Heidelaan (R25) en aan Duracell-rotonde in Aarschot uitgesteld tot na bouwverlof

De geplande onderhoudswerken van het Agentschap Wegen en Verkeer op de Ter Heidelaan en aan de Duracell-rotonde worden uitgesteld tot na het zomers bouwverlof. Wegen en Verkeer zou aanvankelijk vanaf maart 2020 starten met de heraanleg van de Duracell-rotonde, een structureel onderhoud van het wegdek en de aanpassing van de fietspaden langs de Ter Heidelaan. Omdat er bijkomend onderzoek naar het bestaande rioleringsontwerp moet gebeuren in overleg met de stad Aarschot en er hiervoor een extra vergunningsaanvraag nodig is, is deze planning niet langer haalbaar. Bovendien zouden de voorbereidende groen- en rooiwerken bij aanvang van de werken in maart niet tijdig afgerond kunnen worden vanwege de schoontijd, de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vogels broeden en er geen bomen geveld mogen worden. Voorafgaand aan de werken van Wegen en Verkeer legt de stad Aarschot wel al nieuwe fietspaden aan op de Betekomsesteenweg. Die werken starten volgens de huidige planning op 2 maart en duren ongeveer twee maanden.

 

Verder uitwerken van rioleringsontwerp in het voorjaar

De komende maanden zal Wegen en Verkeer in overleg met de stad Aarschot en Aquafin een aangepast rioleringsontwerp voor gescheiden riolering uitwerken. Pas nadat het rioleringsontwerp volledig uitgewerkt is en er hiervoor een goedgekeurde omgevingsvergunning verkregen wordt, kan Wegen en Verkeer een startdatum voor de werken vastleggen. 

 

Voorbereidende rooiwerken na zomers bouwverlof

Vooraleer de effectieve nuts- en wegenwerken kunnen starten, worden er op bepaalde plaatsen langs de Ter Heidelaan en de Duracell-rotonde bomen en struiken gerooid. 

Deze werken mogen enkel plaatsvinden buiten de schoontijd, de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vogels broeden. Doordat de pas aangestelde aannemer nog moet starten met de organisatie en uitwerking van zijn planning, is er onvoldoende tijd om de voorbereidende rooiwerken voor de start van het broedseizoen af te ronden. Wegen en Verkeer voert daarom alle noodzakelijke rooiwerken pas na het bouwverlof uit. Aansluitend starten dan de nuts- en wegenwerken.
 

Aanleg fietspaden Betekomsesteenweg door stad Aarschot vanaf 2 maart
Voorafgaand aan de werken van Wegen en Verkeer zal de stad Aarschot nieuwe fietspaden aanleggen op de Betekomsesteenweg. Deze werken starten volgens de huidige planning op 2 maart en duren ongeveer twee maanden. Aan beide zijden van de Betekomsesteenweg wordt het fietspad vernieuwd en heraangelegd tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan. Ook het wegdek wordt plaatselijk hersteld. 

 
Volg de werken online