Weldra fietsen toegelaten op voetgangersbrug in Berchem (Antwerpen)

Binnenkort zal op de voetgangersbrug boven de Singel en de Antwerpse Ring in Berchem ook gefietst mogen worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt het vlakke deel van de Berchembrug (dus niet de toeritcomplexen) ook open voor fietsers. Om het voor alle aanwezigen op de brug veilig te houden en om aanrijdingen met voetgangers te vermijden, gelden er wel voorwaarden. In de loop van de komende weken zal AWV de verkeersborden op en bij de Berchembrug aanpassen. Zodra die signalisatie een feit is, wellicht begin december, wordt de nieuwe verkeerssituatie van kracht.De Berchembrug werd in 1972 gebouwd als voetgangersbrug. 40 jaar lang was het bij wet verboden om op de brug te fietsen, al gebeurde dat in de feiten wel. Naar aanleiding van de recente renovatie van de brug kreeg AWV heel wat verzoeken om fietsverkeer toch officieel toe te staan. AWV heeft de voorbije weken die mogelijkheid grondig onderzocht en komt tot de conclusie dat fietsverkeer onder bepaalde voorwaarden toegestaan kan worden. Die voorwaarden zijn nodig om de verkeersveiligheid van alle gebruikers van de brug te kunnen garanderen. Rijden met bromfietsen op de brug blijft verboden.

Stapvoets fietsen in voetgangerszone

De Berchembrug blijft in de eerste plaats een voetgangerszone, maar op het vlakke deel van de brug zal fietsen aan trage snelheid wel mogen. Dat de brug een voetgangerszone is, zal aangeduid worden met verkeersborden F103. Ze bepalen dat voetgangers altijd voorrang hebben op de brug en dat ze de volledige breedte van de brug mogen benutten. Fietsers zijn welkom om stapvoets op de brug te rijden en worden verondersteld om altijd de doorgang vrij te laten voor voetgangers. Snelle fietsers zullen in de toekomst terecht kunnen op de nieuwe fietsersbrug die vanaf 2015 gebouwd wordt op ongeveer 500 meter afstand van de Berchembrug.

Fiets aan de hand in toeritcomplexen

In de toeritcomplexen blijft het oude fietsverbod behouden, want de complexen zijn te smal en te steil. De fietsers stappen daar af en lopen de helling met hun fiets aan de hand op of af. Er komen C3-verkeersborden (witte ronde borden met rode rand die de toegang verbieden aan alle bestuurders) en borden "fiets aan de hand".

In december

AWV is blij tegemoet te kunnen komen aan de wensen van vele fietsers in de buurt, maar wijst erop dat de beperkingen voor het fietsverkeer absoluut nodig zijn om de verkeersveiligheid van alle aanwezigen op de brug te garanderen. De nieuwe verkeersborden zullen in de loop van november geplaatst worden. Vanaf december zal fietsen op de Berchembrug kunnen.