Verkeershinder door beschadigd wegdek N31 Brugge

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de aanleg van de A11 Brugge – Knokke-Heist is op de Zeelaan (N31) in Brugge een gedeelte van de weg beschadigd. Ter hoogte van de kruising met de Stationsweg (N348) beschikt het verkeer in de richting van Brugge over korte afstand over slechts 1 rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat zo snel mogelijk herstellingen uitvoeren. Onder normale omstandigheden zal het verkeer uiterlijk tegen 19 mei opnieuw over de volledige rijweg kunnen beschikken.

AWV is eind maart gestart met de aanleg van de A11 die Brugge met Knokke-Heist verbindt. Eén van de infrastructurele ingrepen is de bouw van een nieuw aansluitingscomplex dat de A11 vlot op de N31 aansluit. Tijdens deze werkzaamheden is het wegdek van de N31 over een korte afstand beschadigd.

Hinder richting Brugge/E40/E403

Waar de Zeelaan de Blankenbergse Steenweg (N371) kruist, bouwt de aannemer het aansluitingscomplex. Een onderdeel van de werkzaamheden is het plaatsen van damplanken. Bij het plaatsen van een damplank is het wegdek van de spoorwegbrug, tussen de Stationsweg en de Blankenbergse Steenweg, beschadigd.

De beschadiging zorgt ervoor dat de pechstrook en de rechterrijstrook niet langer beschikbaar zijn voor het verkeer in de richting van Brugge/E40/E403. Het verkeer wordt er op één rijstrook gebracht. In de richting van de kust blijft het verkeer beschikken over twee rijstroken.

Veiligheid

Door het verkeer op één rijstrook te brengen, blijft AWV in staat om op een veilige manier de N31 open te houden voor het verkeer richting Brugge/E40/E403 tot de herstelling is uitgevoerd. Van zodra de damplanken zijn geplaatst, wordt met spoed gestart met het herstellen van het wegdek. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal op uiterlijk 19 mei 2014 het verkeer opnieuw over twee rijstroken kunnen beschikken.

Over de A11

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte op 23 maart 2014 met de aanleg van de A11. De nieuwe snelweg is een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen. Het eindresultaat zal een 12-km lange nieuwe autosnelweg zijn die vanaf eind 2017 de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle verbindt. De ingreep zal een belangrijke invloed hebben op mobiliteit in de regio: het economisch en toeristisch verkeer en het lokaal verkeer worden van elkaar gescheiden. Nieuwe en veilige lokale weg- en fietsinfrastructuur zorgt voor betere leefbaarheid in de polderdorpen. Meer info op www.A11verbindt.be.