Vanaf maandag aanstaande: werken op Laageind (N111) bij A12 in Stabroek

Vanaf aanstaande maandag, 5 mei, tot eind juni 2014 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) grote werken uit op Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek. Tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de toegangsweg van firma Aertssen, een afstand van 625 meter, wordt de weg volledig vernieuwd. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, zullen de werken verlopen in twee fasen. Het vervoer van en naar de haven van Antwerpen zal onvermijdelijke hinder ondervinden, want de op- en afritten van de A12 in Stabroek gaan tijdelijk dicht. De omleidingen zullen met duidelijke signalisatie op de A12 aangekondigd worden.

Wegdek dringend aan vernieuwing toe

Het wegdek van Laageind ter hoogte van het op- en afrittencomplex A12 in Stabroek dateert al uit de jaren 70 en het krijgt dagelijks zeer veel (zwaar) havenvervoer te slikken. Het versleten wegdek bevindt zich daardoor in slechte staat en heeft dringend een grondige renovatie nodig. Zowel de rijweg als het fietspad worden volledig opgebroken en vervangen door nieuw asfalt. Er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De ingrepen zullen het rijcomfort en de veiligheid van alle weggebruikers op het complex aanzienlijk verbeteren.

Werken in 2 fasen

Om de tijdelijke hinder van de werken voor het verkeer in de buurt van het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek zo beperkt mogelijk te houden, worden de werken in 2 fasen uitgevoerd.

 • Tijdens fase 1, van 5 mei tot eind mei, wordt gewerkt op Laageind tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de op- en afrit richting Nederland van de A12.
 • Tijdens fase 2, van eind mei tot eind juni, bevindt de werf zich tussen de op- en afrit richting Bergen op Zoom en de toegang naar de firma Aertssen. Zodra de exacte start- en einddatum vaststaan, leest u die op www.wegenenverkeer.be/werken-complexN111.

Op- en afritten A12 in Stabroek dicht

Tijdens de twee fasen van de werken geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek. Het verkeer op de A12 van en naar het Antwerpse havengebied zal hinder ondervinden.

 • Tijdens fase 1, van 5 mei tot eind mei, is de op- en afrit Stabroek van de A12 richting ANTWERPEN volledig afgesloten. De op- en afrit in de richting van Nederland blijft gewoon open.
 • Tijdens fase 2, van eind mei tot eind juni, is de op- en afrit Stabroek van de A12 richting BERGEN OP ZOOM afgesloten voor verkeer van of naar Stabroek. Verkeer van of naar de haven blijft wel mogelijk via het complex. De op- en afrit in de richting van Antwerpen is weer open.
 • Als alternatief voor de afgesloten op- en afritten in Stabroek wordt tijdens de hele duur van de werken de dienstoprit naar de A12 in Zandvliet uitzonderlijk opengesteld voor verkeer van minder dan 3,5 ton.

Tijdens de werken wordt Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex onderbroken voor voertuigen. Zij worden omgeleid. Voor fietsers blijft er wel altijd een doorgang op Laageind. Er wordt hen wel gevraagd om de werf stappend met de fiets aan de hand te passeren.

Omleidingen

Om te vermijden dat de lokale wegen te veel belast worden tijdens de werken, wordt het verkeer zoveel mogelijk omgeleid via de hoofdwegen.

Omleidingen fase 1:

 • Het verkeer naar de Antwerpse haven wordt omgeleid via de Ring (R2) (afrit Kanaaldok B1-B2).
 • Het verkeer van de haven naar Antwerpen rijdt via de Ring (R2) (oprit Kanaaldok B1-B2) en daarna de A12.
 • Het verkeer van de haven naar Bergen op Zoom rijdt via het complex Lillo, keert daar en rijdt via de Ring (R2) en de A12 naar Nederland.
 • Vanaf de oprit Kanaaldok B1-B2 van de Ring (R2) is er alleen verkeer mogelijk naar Antwerpen, niet naar Bergen op Zoom.
 • Het verkeer op de A12 van Nederland naar Stabroek rijdt via de Ring (R2) naar het complex Lillo, keert daar en rijdt terug via de Ring (R2) en de A12 naar de afrit Stabroek.
 • Het verkeer op Laageind (N111) in Stabroek kan de oprit naar de A12 richting Antwerpen niet gebruiken, maar rijdt de snelweg op in de richting van Bergen op Zoom en keert verderop terug op het complex Berendrecht.

Omleidingen fase 2:

 • Het verkeer van de haven en op de A12 naar de haven kan in Stabroek zonder problemen alle op- en afritten nemen, zowel richting Nederland als richting Antwerpen.
 • Het verkeer op de A12 naar Stabroek rijdt om via de afrit Berendrecht en Krommeweg/Monnikenhofstraat/Abtsdreef. Dat geldt ook voor het verkeer dat vanuit Stabroek de A12 wil oprijden.

Up-to-date informatie

Op www.wegenenverkeer.be/werken-complexN111 vindt u alle actuele info en handige omleidingskaarten. Voor de (haven)bedrijven in de buurt van de werken zijn op de website ook vertalingen van de omleidingsinfo geplaatst (in het Frans, Duits en Engels). Zo kunnen zij hun internationale partners, transportbedrijven en leveranciers nu al informeren over de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie in mei en juni.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de hinder tijdens de werken te drukken, stelde Wegen en Verkeer Antwerpen voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aan. Bewoners en ondernemers kunnen bij hem terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476.