Twee weken nachtelijke werken op E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid richting Brussel

Vanaf dinsdag 2 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met herstellingswerken op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid in de richting van Brussel. Ter hoogte van de middelste rijstrook bevindt er zich over de hele afstand een scheur in het wegdek. Om de hinder voor het verkeer te beperken zullen de werken ’s nachts uitgevoerd worden en in verschillende kortere zones van maximum 700 meter lang. Richting Brussel worden er ’s nachts twee rijstroken afgesloten en moet het verkeer over één rijstrook.

Herstelling scheur in wegdek

Op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid richting Brussel is een scheur vastgesteld in het wegdek. De scheur bevindt zich ter hoogte van de middelste rijstrook. Deze scheur is ontstaan door zettingen in de fundering. Het herstellen van de scheur is nodig om verdere schade, door inwerking van regenwater, aan de fundering en het asfalt te voorkomen.

Om de scheur te kunnen herstellen, moet de scheur gedeeltelijk uitgefreesd en vervolgens opnieuw gevuld worden. De werken zullen volgens de huidige inschatting ongeveer twee weken duren. De duurtijd heeft voornamelijk te maken met de grote afstand waarover de scheur zich voordoet.

Verkeer ’s nachts op 1 rijstrook

Om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er enkel ’s nachts gewerkt tussen 21.00 uur en 05.00 uur. Daarnaast wordt er ook enkel in korte zones van maximum 700 meter gewerkt met een mobiele werf. Tijdens de werken zijn er steeds twee van de drie rijstroken richting Brussel afgesloten en moet het verkeer over één rijstrook de werfzone passeren. Alle op- en afritten van de E19 blijven wel steeds open.

Momenteel is het niet voorzien om tijdens de weekends te werken, maar als de herstellingen trager vorderen dan verwacht, worden ook de weekendnachten mee ingezet.