Periodieke onderhoudswerken in tunnels: februari 2020

Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open. Hieronder vindt u een overzicht voor de maand februari.

 

Kennedytunnel: 3 en 4 februari
In de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 februari wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 4 op woensdag 5 februari, is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21u en 05u is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30u afgesloten.
 
Craeybeckxtunnel: 5 en 6 februari
In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 februari wordt er in de Craeybeckxtunnel (E19) in Antwerpen gewerkt in de koker richting Antwerpen. De daaropvolgende nacht, van donderdag 6 op vrijdag 7 februari, wordt er in de koker richting Brussel gewerkt. Tijdens de werken (tussen 21u en 06u) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid. Tijdens de tweede nacht wordt de oprit van de Singel naar de Craeybeckxtunnel vanaf 20.30u afgesloten.
 
Beverentunnel: 10 en  11 februari
Tijdens de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 februari wordt er in de Beverentunnel (R2) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Nederland. Tijdens de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 februari is de koker richting Gent aan de beurt. Tijdens de werken (20u-06u) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de sluis van Kallo.

Leonardtunnel (niveau -2): 10, 11 en 12 februari
Tijdens de nachten van maandag 10 en dinsdag 11 februari (21.30u-05.30u) wordt er gewerkt in de Leonardtunnel (niveau -2), maar enkel op de buitenring (R0). De tunnelkoker richting Zaventem is dan afgesloten en het verkeer wordt de E411 richting Namen opgestuurd en moet keren over de brug van Jezus-Eik.
Tijdens de nacht van woensdag 12 februari is de Leonardtunnel (niveau -2) afgesloten in beide richtingen. Verkeer op de R0 dat richting Zaventem rijdt, wordt de E411 richting Namen opgestuurd en moet keren over de brug van Jezus-Eik. Verkeer op de R0 dat richting Waterloo rijdt wordt over het bovengrondse kruispunt gestuurd.  
 
Frans Tijsmanstunnel: 13 en 14 februari
Tijdens de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 februari wordt er in de Frans Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. Tijdens de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 februari is de koker richting Nederland aan de beurt. Tijdens de werken (20u-06u) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Scheldelaan.
 
Bolivartunnel: 17 februari
In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 februari (21u-6u) wordt er gewerkt in de Bolivartunnel (A112) ter hoogte van Antwerpen-Zuid. De tunnel is dan volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid.
 
Vierarmentunnel: 17, 18, 19, 20 en 21 februari
Tijdens de nachten van maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 februari (21.30u-05.30u) wordt er gewerkt in de Vierarmentunnel (R0) in Tervuren. De periodieke tunnelsluiting in februari is uitgebreider dan gewoonlijk omdat er ook onderhoudswerken gebeuren aan de voegen van de tunnelelementen. ’s Nachts wordt  de tunnel volledig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer rijdt dan tijdelijk via het bovenliggende kruispunt. Overdag is er geen hinder.

Leientunnels: 18 en 19 februari
In de Leientunnels in Antwerpen (Blauwtorentunnel, Van Eycktunnel, Gasthuistunnel) vinden er onderhoudswerken plaats tijdens de nachten van 18 en 19 februari (20u-6u). Tijdens de nacht van 18 februari zijn alle drie de tunnels afgesloten. Tijdens de nacht van 19 februari is enkel de Blauwtorentunnel afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid langs de binnenstad.
 
Waaslandtunnel: 19, 20, 24, 25, 26 en 27 februari
Tijdens de nachten van woensdag 19, donderdag 20, maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 februari wordt er gewerkt in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. De periodieke tunnelsluiting in februari is uitgebreider dan gewoonlijk omdat er ook grondige reinigingswerken gebeuren aan de luchtschachten van de tunnel. De tunnel is tussen 20.00u en 04.00u telkens volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel.

 

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.