Eerste fietstelpaal langs gewestweg in Machelen in gebruik genomen

Meten is weten - ook bij fietsgedrag. Daarom installeert het Agentschap Wegen en Verkeer de komende maanden op 15 locaties in Vlaanderen fietstelpunten. Vandaag, 24 september, werd de eerste telpaal officieel ingereden door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, bij de start van de fietstelweek.
 

Tellen om het fietsbeleid gerichter te maken

De telpalen langs belangrijke fietsverbindingen verzamelen heel wat nuttige informatie: hoeveel fietsers rijden er per jaar? Wat is het aantal op piekmomenten, en wat zijn die piekmomenten? Wordt de route ook ‘s nachts gebruikt? Dankzij de 15 nieuwe fietstelpunten kan het Agentschap Wegen en Verkeer het gedrag van de fietsers nog beter in kaart brengen om zo het fietsbeleid gerichter en accurater te maken. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt 300.000 euro vrij voor de 15 telpunten. Deze investering levert nuttige fietsdata op, die als open data wordt beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen overheden, zowel regionaal als lokaal, hun fietsbeleid meer onderbouwen en in de toekomst nog meer gerichte keuzes maken om fietsroutes te verbeteren.
 

Eerste fietstelpaal in Machelen

In totaal krijgen 15 locaties, drie per provincie, in 2019 een fietstelpunt. 

De eerste fietstelpaal van het Agentschap Wegen en Verkeer werd vandaag ingehuldigd in Machelen. Er werd gekozen om de boodschap “jij telt mee” te gebruiken, want voor het Agentschap Wegen en Verkeer tellen alle fietsers mee in het fietsbeleid. 

“De Vlaamse Regering heeft het investeringsbudget voor de fiets fors opgetrokken. Dit jaar zullen we voor 110 miljoen euro aan nieuwe fietsinvesteringen vastleggen. Het investeringsbeleid moet zo gericht mogelijk werken en fietstelpunten zijn nuttig om het beleid mee uit te stippelen. Ook de fietsers zelf kunnen dankzij de palen zien hoeveel andere fietsers er op hun traject rijden,” zegt minister Weyts.
 

15 locaties geselecteerd

In totaal krijgen 15 locaties, drie per provincie, in 2019 een fietstelpunt. 

De locatiebepaling is gebeurd door AWV en afgestemd met de mobiliteitsbegeleiders van het departement MOW, de provincies, het Fietsberaad Vlaanderen en de VVSG. De betrokken gemeentebesturen zijn van de locatiekeuze op de hoogte gebracht.

Ontdek de locaties op www.wegenenverkeer.be/fietstelpunten