Beurtelings verkeer op Tiensesteenweg (N29) in Glabbeek voor aanleg bushalte

Op maandag 26 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de bushalte op de Tiensesteenweg (N29) in de rijrichting van Diest tussen de Houtemsesteenweg en de Schoolstraat. De halte wordt heraangelegd met een verhoogd perron, waardoor bussen in de toekomst op de weg zullen stoppen en niet meer op de haltehaven langs de kant van de weg. Verkeer op de Tiensesteenweg zal tijdens de werken beurtelings kunnen passeren door middel van tijdelijke verkeerslichten. Als de planning niet verandert bijv. door de weersomstandigheden, duren de werken een week, tot vrijdagavond 30 augustus. 

 

Ombouw van haltehaven naar verhoogde halte
De bestaande bushalte wordt omgevormd van een haltehaven naar een uitstulpende halte met een verhoogd perron. Dat betekent dat bussen na afloop van de werken zullen halteren op de rijweg en niet meer op een aparte strook langs de kant van de weg. Aan het fietspad wordt er niet gewerkt. Dat blijft, zoals in de huidige situatie, achter de bushalte liggen.   

Verkeer op de Tiensesteenweg steeds mogelijk in beide richtingen
Doorgaand verkeer op de Tiensesteenweg zal tijdens de werken beurtelings langs de werfzone kunnen passeren door middel van tijdelijke verkeerslichten. Het fiets- en voetpad blijven de volledige duur van de werken toegankelijk.