Betonmachines op de rails voor laatste weken werken aan de spitsstrook E313 te Beringen

Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt de laatste rechte lijn van de aanleg van de spitsstroken op de E313 tussen het Klaverblad in Lummen en op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’ op gang. Tijdens het hete bouwverlof werd zoals voorzien hard doorgewerkt, waardoor alles stipt op schema blijft verlopen. Vanaf deze week wordt ook het betonnen wegdek geplaatst in de werfzone richting Luik. Voor het einde van de zomervakantie zal bijna 10 km autosnelweg aangepakt zijn op minder dan 5 maanden tijd. 

Sinds begin april voert het Agentschap Wegen en Verkeer op en rond het Klaverblad in Lummen aanpassingen uit om er de doorstroming te optimaliseren. Zo werden enkele in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar verlengd of verbreed. Het aanleggen van de nieuwe spitsstroken met pechhavens is een ander belangrijk element in het terugschroeven van de wachttijden tijdens piekmomenten. Het agentschap koos ervoor om ook het wegdek van de E313 in die zone meteen grondig te vernieuwen, alsook de vier bruggen die er de autosnelweg kruisen.

‘Deze investering van 15,5 miljoen euro zal de doorstroming op en rond het Klaverblad in Lummen aanzienlijk verbeteren’, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Dit project tussen Beringen en Lummen werd opgezet als een quick-win om de wachttijden te verminderen in de omgeving van de verkeerswisselaar. In het voorjaar 2019 leggen we vanaf het Klaverblad op de E314 richting Nederland een derde rijstrook aan.’

Eind augustus klaar richting Antwerpen

De laatste fase van de werken werd eind juni ingezet, in de richting van Luik. Tegen het einde van de zomervakantie zal het vernieuwde stuk autosnelweg in gebruik worden genomen. Aanvankelijk worden de nieuw aangelegde rijstroken gebruikt als weefstrook. Na het plaatsen van de portieken met dynamische infoborden worden ze ingezet als spitsstrook.

Meer info over dit project op www.wegenenverkeer.be/E313SpitsstrokenLummen

De spitsstroken E313 in enkele cijfers

Kilometers autosnelweg die in totaal worden vernieuwd en voorzien van een spitsstrook?

 • 5,45 km volledige vernieuwing van de drie rijstroken (van elk 3,5 m breed)
  • 1,35 km richting Antwerpen
  • 4,1 km richting Luik
 • 4 km plaatselijke betonherstellingen richting Antwerpen.
 • Ongeveer om de 500 m wordt een pechhaven voorzien langs de spitsstrook. 

Hoeveel beton en asfalt werd er verwerkt?

 • 15.000 m³    walsbeton als fundering
 • 9.500 ton    asfalt als onderlaag
 • 16.000 m³    gewapend beton voor het wegdek
 • 1.000 ton    staal voor de wapening

Hoe wordt de kwaliteit van de materialen gewaarborgd? 

Naast de permanente kwaliteitscontrole door het agentschap en controles door de aannemer werden 250 uren onafhankelijke kwaliteitscontrole uitgevoerd op de productie van asfalt en beton (COPRO). Dat gaat om staalnames, analyse in het laboratorium, opvolgen van processen,...

Na ingebruikname worden er, verspreid over het project, 90 kernboringen uitgevoerd. De stalen worden gecontroleerd op dikte, verdichting, druksterkte, holle ruimte, wateropslorping,..

Hoeveel vrachtwagens reden aan en af?

Wanneer men alle vrachtwagens, nodig voor de aanvoer van beton en asfalt, achter elkaar zou plaatsen, krijg je een aaneensluitende colonne van maar liefst 33 kilometer.