28 grote werken op snelwegen in 2015

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zet in op werken voor belangrijke verkeersassen.Slecht onderhouden wegen zorgen voor veel frustratie en brengen de verkeersveiligheid in het gedrang. Elk dag rijden duizenden Vlamingen naar het werk via autosnelwegen. "Ik moet dan ook niet uitleggen dat onderhoudswerken broodnodig zijn", zegt de minister. "Ik focus in eerste instantie op woon-werkverkeer, omdat elke euro die we daarin investeren het grootste effect heeft voor mens en economie."

Weyts zet samen met Agentschap Wegen en Verkeer de schouders onder 28 werven in 2015. De prioritaire verkeersassen krijgen meer aandacht. Die liggen vooral in de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent "Daar waar het meeste verkeer rijdt, gebeuren ook de meeste werken. Meer verkeer op de baan houdt ook een grotere belasting van de wegen in", verduidelijkt Weyts. In totaal wordt er 55,5 miljoen euro geïnvesteerd en 167 kilometer snelweg aangepakt.

 

Veilige werken

Weyts' tweede focus is verkeersveiligheid. 28 grote werven aanpakken is een enorme onderneming. Tijdens de werken gebeuren nog steeds te veel ongevallen. "Wegenwerken betekent snelheid aanpassen", zegt Weyts. "We gaan daar streng op toezien." Op twintig locaties wordt een mobiele flitspaal ingezet. Die heeft een sensibiliserende werking en vat hardrijders bij de kraag.

 

Minder hinder

Wegenwerken kunnen niet zonder hinder. De mogelijke hinder wordt telkens onder de loep genomen en zo minimaal gehouden. Door nachtwerk of volcontinue te werken en werven in de vakantieperiode te plannen.

Daarnaast gebeurt er ook overleg met binnen- en buitenlandse partners. Zo wordt er afgestemd met de werken op Nederlandse snelwegen.

Er komt een grootscheepse communicatiecampagne om alle weggebruikers goed te informeren over de te verwachten hinder. Er komt een grote aankondigingscampagne in maart en later volgt bij elke nieuwe golf van grote werven ook een nieuwe golf informatie. Er komen radiospots, krantenadvertenties, affiches langs de weg en ook de sociale media wordt ingezet.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be