Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwwerk Informatie Management - BIM

Een samenwerking tussen...

bandLogos.png

Het belang van geïntegreerd en digitaal samenwerken door middel van BIM groeit, ook voor infrastructuurprojecten. Als infrastructuurbeheerder wil het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken hierin richtinggevend zijn voor de sector. MOW wil BIM toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar investeringsprojecten en als infrastructuurbeheerder ook inzetten op de voordelen van BIM tijdens de fase van beheer, onderhoud en exploitatie.  Wij kunnen dit uiteraard niet alleen, een constructieve samenwerking met al onze projectpartners is cruciaal voor het slagen van een BIM-project. ​

Schrijf in op onze nieuwsbrief

BIM nieuws

Over het AWV BIM Team

Over het BIM team voor het Beleidsdomein

Binnen AWV team BIM, in de centrale afdeling ‘Planning, Coördinatie en Ondersteuning’, verantwoordelijk voor het opmaken en uitvoeren van het AIM-BIM programma. Voor het opbouwen van de OTL voor de verschillende technische disciplines en het uitwerken van de BIM richtlijnen voor investeringsprojecten en opdrachten voor Beheer & Onderhoud werkt het Team BIM nauw samen met experten uit de territoriale AWV-afdelingen, het beleidsdomein MOW en externe experten.

Naar opdrachtnemers toe zijn het voornamelijk de territoriale afdelingen die opdrachten of bestekken waarin een BIM samenwerking vervat zit, zullen uitbrengen op de markt. Voor de nodige inhoudelijke en technische BIM ondersteuning tijdens die opdrachten staat er iemand van Team BIM in.

Sinds 2019 is ook de ambitie uitgedrukt om van BIM gericht werken de standaard te maken. We gaan voor een gestage groei, om onze opdrachtnemers de kans te geven intern de omschakeling te kunnen maken. 

Wij staan steeds tot uw dienst!

 

De visie om BIM-gericht te werken werd ook onderschreven door alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken: Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Agentschap Wegen en verkeer, De Vlaamse Waterweg nv, De Werkvennootschap, De Lijn en Lantis. Er is beslist om intenser te gaan samenwerken inzake kennisdeling en standaardisatie om BIM4INFRA binnen het beleidsdomein breed uit te dragen en de private partners te stimuleren, informeren zodat de implementatie van BIM de win-win situatie bewerkstelligt dat het voorop zet. 

In de geest van de opgezette samenwerking is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld die deze inspanningen duurzaam verder zet. 

Team BIM van AWV coördineert en ondersteunt deze samenwerkingsovereenkomst als een expertise centrum. Het team zorgt enerzijds voor het aanpassen, uitbouwen of vernieuwen van de OTL en standaarden; anderzijds biedt team BIM ondersteuning rond BIM in projecten (BIM Modelling), kennisdeling volgens het train the trainer-principe en nemen ze het BIM-stakeholder management en change management voor het beleidsdomein op zich.

 

Het BIM verhaal is een samenwerking tussen de  aanbesteder en voornamelijk studiebureaus en aannemers als opdrachtnemers. Alle projectpartners worden zo vroeg mogelijk betrokken in het BIM proces.

 

Contact

Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief, zo blijf je op de hoogte.

Geef jouw input:
Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan zeker via TeamBim@verzendlijst.wegenenverkeer.be.