Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit starterspakket voor opdrachtnemers bundelt de voornaamste praktische aspecten van het BIM-traject in een BIM-opdracht binnen het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, meer bepaald het opstellen en aanleveren van OTL-conforme data. Hierdoor kan dit document als leidraad gebruikt worden bij een opdracht waarvoor een OTL-conforme aanlevering van data wordt gevraagd.

Dit starterspakket bevat geen nieuwe informatie dan deze die reeds beschikbaar is in het bestek, het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan, de Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie of andere BIM-specifieke opdrachtdocumenten.

Starterspakket opdrachtnemer V1.0