Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietstunnels onder de Mechelse Poort en renovatie Scheldebrug

Nieuwe fietstunnels onder de Mechelse Poort en renovatie Scheldebrug

Algemeen Overzicht

Status

Gestart

Plaats

Weg

N406
N47
N17

Het kruispunt aan de Mechelse Poort in Dendermonde is een gevaarlijk en druk verkeersknooppunt. Met een station, scholen en het stadscentrum in de buurt moeten ook veel voetgangers en fietsers het kruispunt dwarsen. Zeker op spitsmomenten zorgt dit voor onveilige situaties. 

De plannen voor de heraanleg van dit kruispunt liggen al enkele jaren op tafel. Binnenkort zetten we een volgende belangrijke stap richting de heraanleg met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Als alles goed gaat, beginnen de wegenwerken in het voorjaar van 2022. Met de aanleg van 3 fietstunnels zullen we finaal komaf maken met de onveilige verkeerssituatie op dit punt.

Voor we beginnen met de aanleg van de fietstunnels, renoveren we de Scheldebrug. De werken aan de brug starten op 1 maart. Eerst is de rijhelft in de richting van Dendermonde aan de beurt. Daarna pakken we de rijhelft richting Grembergen aan. We plannen deze werken af te ronden in december 2021.

Wat en waarom?

Wat? 

De Mechelsepoort is het kruispunt waar de Noordlaan, Leopoldlaan, Mechelsesteenweg en de Martelarenlaan samenkomen.

Mechelse Poort

Het kruispunt zorgt al jaren voor nogal wat frustratie bij de weggebruikers. En daar hopen we met de heraanleg verbetering in te brengen. Het kruispunt zal volledig heringericht worden, met de focus op veiligheid voor alle weggebruikers, een betere verkeersdoorstroming en aandacht voor de omgeving. Er komen drie tunnels voor voetgangers en fietsers. Op het kruispunt zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming. En ter hoogte van parking Bruynkaai leggen we een bufferbekken aan om regenwater bij hevige regenval op te vangen. 

Naast de herinrichting van het kruispunt pakken we nog twee locaties aan. We vernieuwen ook de brug over de Schelde. En we voeren herstellingswerken uit aan de parkeerstroken van de Mechelsesteenweg en dit vanaf de Mechelse Poort tot aan de rotonde Hoogveld.

Lees meer onder ‘Toekomstbeeld’.

toekomstbeeld Mechelse poort

Timing en impact?

Timing 

Werken aan de Mechelse Poort

In november 2020 dienden we de aanvraag tot omgevingsvergunning in. Een precieze startdatum voor de heraanleg ligt nog niet vast maar we mikken op het einde van 2022. De eerste voorbereidende werken gaan al dit voorjaar van start. 

Samen met het stadsbestuur bekijken we nog wanneer we de werken aan de Mechelsesteenweg, van de Mechelse Poort tot de rotonde Hoogveld kunnen aanpakken.

Werken in de buurt

De komende jaren voeren we heel wat wegenwerken uit in de omgeving van Dendermonde:

Lees hier meer over deze werken.

WOV werken in de buurt Dendermonde, Hamme, Waasmunster

Werken in de buurt