Naar een veiliger N446 in Dendermonde, Hamme en Waasmunster

Weg
Datum vanaf voorjaar 2020

Update 20/2: Ruim 450 mensen kwamen langs op de infomarkt. Op deze pagina vind je de panelen van de infomarkt terug. Schrijf je zeker ook in op de digitale nieuwsbrief. Zo krijg je alle nieuws over de werken in je mailbox. 

 

In het voorjaar van 2020 gaat de langverwachte heraanleg van de N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde van start. De 3 gemeentes, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Hierdoor maken we van de N446 een veiliger weg voor alle weggebruikers.

Waar zullen we werken?

De N446 is wellicht beter bekend onder de straatnamen Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan. We leggen de weg opnieuw aan over een traject dat loopt van de Acacialaan in Waasmunster tot net voor de rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde. We starten de werken in Dendermonde om te eindigen in Waasmunster.

Welke werken voeren we uit?

Op 20 april 2020 gaan de nutswerken (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, …) van start. De nutsmaatschappijen werken hiervoor samen onder de naam Synductis. Fluvius neemt de leiding in dit project. 
In het najaar van 2020 starten de wegen- en rioleringswerken.

Nieuwe fietspaden

De belangrijkste vernieuwing is de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden. In de zones met een snelheidsregime van 70 km per uur komen er vrijliggende fietspaden. Deze worden met groenzones van de weg gescheiden. Op  plaatsen waar 50 km per uur gereden wordt, leggen we de fietspaden verhoogd aan.

Op sommige plaatsen is het fietspad dubbelrichting. Zo zullen fietsers vanuit Hamme en Waasmunster bijvoorbeeld via een dubbelrichtingfietspad naar het nieuwe vrijetijdscentrum ‘De Meermin’ kunnen fietsen. 

Op verschillende punten voorzien we aangepaste oversteekplaatsen waardoor fietsers en voetgangers per rijrichting kunnen oversteken en niet in één keer de twee rijrichtingen moeten kruisen.

 

Veiliger verkeerssituatie aan de Hoogstraat

Het begin van de Hoogstraat wordt dubbelrichting. Automobilisten komende van Abdij van Roosenberglaan zullen de straat kunnen inslaan om zo via de Sint-Franciscusstraat de Sint-Franciscusschool te bereiken. Op de hoek met die straat komt een verkeerslicht zodat het uitgaande verkeer hier vlot verloopt. 

De afslag op de Abdij van Roosenberglaan voor automobilisten die van en naar de school willen, wordt afgeschaft. Automobilisten moeten zo niet langer het fietspad kruisen. 

 

Nieuwe rotonde en Durmebrug

Op de kruising van de Abdij van Roosenberglaan met de Pontravelaan en Dam komt een rotonde. De Kerkstraat en het fietspad dat achter de begraafplaats in Waasmunster loopt, sluiten op die rotonde aan.

We vernieuwen ook de Durmebrug. Om het doorgaand verkeer tijdens de aanleg van de brug niet te hinderen, leggen we de nieuwe brug naast de bestaande brug aan.

Aangepaste bushaltes

De bushaltes Waasmunster Abdij Van Roosenberglaan en Hamme Ardoystraat worden heraangelegd. De bus stopt niet meer op maar wel aan de zijkant van de rijweg stopt. De haltes krijgen een verhoogd perron. Het fietspad loopt achter het perron zodat fietsers niet kruisen met wie op en af de bus stapt.

Grachten en gescheiden rioleringsstelsel

Aquafin maakt van de heraanleg gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Zo worden afval- en regenwater van elkaar gescheiden. Grachten zijn de ideale manier om water bij hevige regen op te vangen en te bufferen. Het regenwater kan er langzaam in de ondergrond sijpelen. Daarom zullen we de bestaande grachten zo veel mogelijk behouden en opwaarderen. Op sommige plaatsen schuiven de grachten een beetje op om plaats te maken voor het vrijliggende fietspad.

 

Wanneer gaan we werken?

Op 20 april 2020 start de vernieuwing van de nutsleidingen. In die periode vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer ook de omgevingsvergunning aan. Daarna loopt het openbaar onderzoek. 
In het najaar van 2020 starten de wegen- en rioleringswerken. Als alle procedures vlot verlopen en we voldoende goed weer hebben, ronden we de werken eind 2023 of begin 2024 af.

Hoe pakken we de werken aan?

Nutswerken vanaf 20 april 2020

Voor de weg- en rioleringswerken starten, komen de nutsmaatschappijen om hun leidingen te vernieuwen. Zij werken in 5 grote fasen (PDF), die elk nog onderverdeeld kunnen worden in kleinere fasen. Ze starten in Dendermonde om te eindigen in Waasmunster.

  • Fase 1A in de Bookmolenstraat: verkeer in beide richtingen blijft mogelijk met beurtelings verkeer met verkeerslichten aan de werfzone
  • Fase 1B op de N446 tussen de Bookmolenstraat en de rotonde aan de Hamsesteenweg: er geldt eenrichtingsverkeer richting Dendermonde. Fietsen blijft mogelijk in beide richtingen.

 

Meer info over de nutswerken op www.synductis.be. De panelen die op de infomarkt van 18/2/20 zijn getoond vind je hier.

 

Weg- en rioleringswerken vanaf najaar 2020

In het najaar starten de meer ingrijpende weg- en rioleringwerken. Deze zullen in dezelfde 5 fasen uitgevoerd worden als de nutswerken. Er zal dus opnieuw van Dendermonde naar Waasmunster gewerkt worden. Telkens we een bepaalde zone aanpakken, wordt de weg er volledig afgesloten. Van zodra een concrete timing voor elke fase bekend is, informeren we je hierover.

Het vernieuwen van de Durmebrug is een afzonderlijk project. Daarom is deze niet in de fasering opgenomen. Bedoeling is wel om ook deze werken tegen eind 2023 of begin 2024 af te ronden.

Werven in de buurt

De komende jaren vernieuwen en verbeteren we heel wat wegen in de buurt van Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Werken aan de weg kunnen helaas niet zonder tijdelijke hinder. Daarom geven we u nu al een overzicht van alle geplande werven. Via aankondigingsborden en onze website en onze nieuwsbrief laten we u tijdig weten welke omleidingen van toepassing zijn.

 

Communicatie

Infomarkt op 18 februari 2020

Tijdens de infomarkt stelden we aan de hand van infopanelen en een doorlopende presentatie de plannen aan je voor. Je kwam er ook meer te weten over de uitvoering van de nutswerken en over de afkoppelingen die nodig zijn voor het gescheiden rioleringsstelsel. De informatie die getoond is, kun je hier terugvinden:

De infopanelen over de weg- en rioleringswerken van AWV 

De infopanelen over de nutwerken van Synductis

Digitale nieuwsbrief

We houden je ook graag op de hoogte van de werken via onze digitale nieuwsbrief.