Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Leopoldlaan

Herinrichting Leopoldlaan

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

N47

Wat en waarom?

Een groene, vlottere en veiligere verbinding

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Dendermonde werken samen aan een herinrichting van de Leopoldlaan (N47). Deze drukke weg grenst langs de ene kant aan het historisch stadscentrum en langs de andere kant aan de voormalige vestinggordel. Een studie is opgestart om de volledige herinrichting van de gewestweg tussen de rotonde met de Geldroplaan en het kruispunt Mechelse Poort, een stuk van ongeveer 800 meter lang, te onderzoeken.

We focussen in deze studie op drie belangrijke aandachtspunten, die in detail worden onderzocht:

  • Meer veiligheid voor iedere weggebruiker, en met name voor voetgangers en fietsers.
  • Betere doorstroming openbaar vervoer en betere ontsluiting van de stationsomgeving.
  • Een aangename verbinding tussen de Vestinggordel en het stadscentrum.

Lees meer over onze doelstellingen op deze pagina. 

Wegen en Verkeer en de stad Dendermonde zetten actief in op participatie. Lees hier meer over hoe je zelf kan meedenken. 

Timing en impact?

Studie opgestart, werken ten vroegste najaar 2024

Het project zal ongeveer 4 jaar in beslag nemen, inclusief de uitvoering. 

  • Fase 1 - voorontwerp: februari 2022 - najaar 2022. We onderzoeken de inrichtingsmogelijkheden voor de Leopoldlaan en de circulatie in de stationsomgeving onderzoeken. 

  • Fase 2 - definitief ontwerp: najaar 2022 - najaar 2023. We werken het ontwerp verder uit tot een definitief plan. 

  • Fase 3 - omgevingsvergunning en aanbesteding: najaar 2023 - najaar 2024. We vragen de omgevingsvergunning aan en gaan we op zoek naar een aannemer. 

  • Fase 4 - uitvoering van de werken: najaar 2024 - eind 2025. Als alles vlot verloopt, rijden de eerste weggebruikers in december 2025 over de vernieuwde gewestweg.

Op regelmatige tijdstippen informeren we je. In de eerste twee fasen organiseren we ook telkens een participatiemoment.