Overslaan en naar de inhoud gaan

Heropbouw Dijlebrug

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N229

Op 18 en 19 september 2023 wordt in Rotselaar, Werchter, Wezemaal en Haacht deze bewonersbrief bedeeld, samen met de aangepaste hinderfiche naar aanleiding van de voorbereidende nutswerken en de gewijzigde fasering. Onder de knop documenten kan u alle bewonersbrieven en de hinderfiche steeds terugvinden.

Wat en waarom?

Nieuwe brug Provinciebaan over de Dijle

Wegen en Verkeer bouwt vanaf eind september 2023 een nieuwe brug over de Dijle in Rotselaar. Op de “onderbrug” in kwestie, waar de Provinciebaan (N229) over de Dijle gaat, werd in 2018 een verzakking in het midden van het wegdek vastgesteld. Als je als bestuurder over de brug rijdt, voel je de lokale verzakking als een “knik” in het wegdek. Sinds de eerste vaststellingen werd de brug regelmatig opgemeten. Uit de laatste opmetingen bleek dat de lokale verzakking zich voortgezet heeft. Daarom is beslist om de brug volledig af te breken en te vervangen door een nieuwe brug.

Nieuwe brug van 28 meter

De Dijlebrug wordt met 28 meter twee keer zo lang als vandaag. Het brugdek zelf is opgebouwd uit 11 liggers in voorgespannen beton met 2 midden- en einddwarsdragers. Dat brugdek rust op twee landhoofden aan de oevers die elk op zich ondersteund worden door een palenrij. Aan één kant is er een platform om later de brug makkelijk te kunnen inspecteren. Aan de andere kant onder de brug komt een faunapassage voor grotere dieren.

Bekijk de brug in 3D-beelden

Integratie met Hagelands landschap naast VEN-gebied

Binnen het nieuwe concept van de brug krijgt de Dijle haar natuurlijke loop terug. Dat komt omdat de brug niet meer in het water zal rusten, maar op de flank van de oever. De brug zal daardoor vanop de oevers licht naar beneden hellen, over De Dijle. De leuningen van de brug worden ook aan de natuurlijke omgeving aangepast.

Een faunapassage van een 2-tal meter hoog wordt onder de brug voorzien, zodat onder andere reeën en herten uit het VEN-gebied veilig kunnen oversteken. De brug wordt daarom bewust wat hoger aangelegd, zodat de passage grotendeels droog blijft. Een ander voordeel daarvan is dat de brug bij aanhoudende en hevige regenval niet onder water komt te staan.

Heraanleg stuk Provinciebaan tussen brug en Haachtsesteenweg (N21) 

Wegen en Verkeer zal de heropbouw van de brug combineren met de heraanleg van het stuk van de Provinciebaan tussen de brug en het kruispunt met de Haachtsesteenweg (N21). Ter hoogte van de zijstraat Dijlekant komt er een beveiligde oversteekplaats.  

Heropbouw brug en herinrichting Provinciebaan tot net voor kruispunt N21

Timing en impact?

Provinciebaan tussen brug en Haachtsesteenweg (N21) afgesloten vanaf 25 september 2023

Vanaf maandag 25 september 2023 wordt de Provinciebaan tussen de Haachtsesteenweg (N21) en de Dijlebrug afgesloten voor alle verkeer. Fietsers, gemotoriseerd verkeer en bussen volgen allemaal een omleiding. De werken duren tot de zomer van 2024.

Planning en overzicht van de uit te voeren werken

Ter voorbereiding van de afbraak en heropbouw van de brug, voeren de nutsmaatschappijen al eerder (grond)werken uit. 

  • Vrijdagavond 8 tot maandag 25 september 2023:
    voorbereidende grondwerken om de werfzone bouwrijp te maken  
  • Vanaf maandag 25 september tot midden november 2023:
    verplaatsings- en vernieuwingswerken voor alle water-, gas-, telecom- en elektriciteitsleidingen tussen de Dijlebrug en de Haachtsesteenweg. 
  • Vanaf midden november 2023 tot zomer 2024: start aannemer Wegen en Verkeer met afbraakwerken en aansluitend heropbouw van de brug. Gelijktijdig worden er door de verschillende nutsmaatschappijen ook nog steeds nieuwe leidingen aangelegd tussen de Dijlebrug en de Haachtsesteenweg. 
  • Vanaf maart 2024: rioleringswerken door Aquafin tussen de Dijlebrug en de Haachtsesteenweg (N21)

Alle info over de hinder die met deze werken gepaard gaat, vindt u onder het tabblad 'Actuele hinder'

Overzicht projecten Rotselaar 

Er zijn op kortere termijn veel werven gepland in Rotselaar en de ruimere omgeving. In samenwerking met de gemeente Rotselaar, de nutsmaatschappijen, Infrabel en omliggende gemeenten, stemt het Agentschap Wegen en Verkeer de eigen projecten zo goed mogelijk af op de werken van onze partners. Een overzicht van alle projecten vindt u op deze pagina.

OverBruggen is een programma van de Vlaamse overheid om verouderde bruggen versneld te vernieuwen. Door deze inhaaloperatie wil Vlaanderen de veiligheid garanderen en de beschikbaarheid van deze kritieke schakels in het verkeersnetwerk versterken. De nieuwe bruggen moeten toekomstbestendig zijn en voldoen aan hedendaagse klanteneisen, zoals bredere fietspaden en verhoogde veiligheidsvoorzieningen.