Overslaan en naar de inhoud gaan

Heropbouw Dijlebrug

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N223

UPDATE 14/9/22: de herstellingswerken werden op 13 september beëindigd. Tot aan de start (volgens de huidige planning in de zomer van 2023) zullen automobilisten beurtelings (een rijrichting tegelijk) over de brug moeten rijden. Zie de pagina 'verkeersmaatregelen' voor meer informatie.  Zodra er meer informatie is over de heropbouw (de startdatum, de uitvoeringsmethode, ...) zullen we dat melden op deze pagina. Op 7 en 8 september kregen alle bewoners van Rotselaar een brief in de bus. Via het tabblad 'Documenten' vindt u de brief en een fiche waarop de adviesroutes voor vrachtverkeer staan aangeduid. 
 

Wat en waarom?

Nieuwe brug Provinciebaan over de Dijle

Wegen en Verkeer bouwt vanaf de zomer van 2023 een nieuwe brug over de Dijle in Rotselaar. Op de “onderbrug” in kwestie, waar de Provinciebaan (N229) over de Dijle gaat, werd in 2018 een verzakking in het midden van het wegdek vastgesteld. Als je als bestuurder over de brug rijdt, voel je de lokale verzakking als een “knik” in het wegdek. Sinds de eerste vaststellingen werd de brug regelmatig opgemeten. Uit de laatste opmetingen bleek dat de lokale verzakking zich voortgezet heeft. Daarom is beslist om de brug volledig af te breken en te vervangen door een nieuwe brug.
 

Heropbouw brug en herinrichting Provinciebaan tot net voor kruispunt N21 en voorlopig ontwerp

Heraanleg stuk Provinciebaan tussen brug en Haachtsesteenweg (N21) 

Wegen en Verkeer zal de heropbouw van de brug combineren met de heraanleg van het stuk van de Provinciebaan tussen de brug en het kruispunt met de Haachtsesteenweg (N21). Ter hoogte van de zijstraat Dijlekant komt er een beveiligde oversteekplaats.  

Meetpunten, sonderingen en drones

De brug die vervangen wordt, is een “onderbrug” - dat is een locatie waar een weg over een andere weg of een waterloop gaat. Uit het onderzoek dat de laatste jaren herhaaldelijk gebeurd is, bleek dat de verzakking waarschijnlijk begonnen is ter hoogte van de middenpijler, die in de Dijle staat. Die pijler ondersteunt het brugdek. De verzakking is vastgesteld door middel van metingen met vaste punten op en rondom de brug. De experten van de Vlaamse overheid hebben ook herhaaldelijk ter plaatse onderzoek uitgevoerd, onder andere met een drone die onder water sonarbeelden maakte. 

Middenpijler gezakt door uitspoeling 

De experts van de Vlaamse overheid hebben de afgelopen weken vastgesteld dat er een ‘uitspoeling’ gebeurd is rond de middenpijler. Dat betekent dat de grond onder de pijler lokaal weggespoeld is door het water. Er is dus een holte ontstaan onder en rond de pijler. Daardoor begint de grond zich te ‘zetten’. Eenvoudig uitgedrukt: de grond onder de pijler verschuift weg van de pijler, waardoor de pijler dieper in de bodem van de Dijle zakt. Dat is ook de oorzaak van de ‘knik’ die je voelt als je over de brug rijdt. 

Herstellingswerken najaar 2022

Het is door de droogte en de historisch lage waterstand dat er nu een beter zicht is op de oorzaak van de verzakking. De lage waterstand biedt ook een kans om, in afwachting van de heropbouw van de brug, herstellingswerken uit te voeren.  Een aannemer heeft in september 2022 de uitspoeling rond de middenpijler gevuld met beton. De aannemer heeft ook het puin aan een kant van de middenpijler geruimd. Dat puin heeft zich in de loop der jaren opgestapeld in de Dijle en is waarschijnlijk een van de oorzaken van de uitspoeling. 
 

Timing en impact?

Tijdens de heropbouw van de brug en de herinrichting van de weg zal de Provinciebaan volledig afgesloten worden. Het gemotoriseerde verkeer wordt dan omgeleid via de omleidingsroutes langs enerzijds Aarschot en anderzijds Herent/ Haacht. Zodra de planning van de werken op punt staat, zal Wegen en Verkeer op deze website de exacte omleidingsroutes delen. 

De mogelijkheid van een tijdelijke, parallelle (nood)brug werd onderzocht. Er is echter niet voldoende ruimte voor een tijdelijke, parallelle brug. Bovendien is het achterliggende gebied geklasseerd als natuurgebied, wat ervoor zorgt dat de bouw van een tijdelijke brug niet aangewezen is.

Hoe lang de heropbouw zal duren, is nog niet bekend. Veel hangt immers af van het uiteindelijke ontwerp en de uitvoeringsmethode die het studiebureau zal uitwerken. Maar ook die informatie zal via de website gedeeld worden zodra die beschikbaar is.