Overslaan en naar de inhoud gaan

Historiek en context

Historiek en context

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N229

Historiek en context

De zeventig jaar oude Dijlebrug is in beheer van Wegen en Verkeer sinds 2009. Op dat moment nam het agentschap het beheer over van de volledige gewestweg (de Provinciebaan - N229) van de provincie Vlaams-Brabant. In de periode 2015-2016 werd vastgesteld dat de brug verzakte. Sindsdien werd ze regelmatig onderzocht met allerhande technieken. 

Meetpunten, sonderingen en drones

Uit het onderzoek dat de laatste jaren herhaaldelijk gebeurd is, bleek dat de verzakking waarschijnlijk begonnen is ter hoogte van de middenpijler, die in de Dijle staat. Die pijler ondersteunt het brugdek. De verzakking is vastgesteld door middel van metingen met vaste punten op en rondom de brug. De experten van de Vlaamse overheid hebben ook herhaaldelijk ter plaatse onderzoek uitgevoerd, onder andere met een drone die onder water sonarbeelden maakte. 

Middenpijler gezakt door uitspoeling 

In de zomer van 2022 werd bevestigd dat er een ‘uitspoeling’ gebeurd is rond de middenpijler. Dat betekent dat de grond onder de pijler lokaal weggespoeld is door het water. Er is dus een holte ontstaan onder en rond de pijler. Daardoor begint de grond zich te ‘zetten’. Eenvoudig uitgedrukt: de grond onder de pijler verschuift weg van de pijler, waardoor de pijler dieper in de bodem van de Dijle zakt. Dat is ook de oorzaak van de ‘knik’ die je voelt als je over de brug rijdt. 

Herstellingswerken september 2022

Het was door de droogte en de historisch lage waterstand dat we een beter zicht kregen op de oorzaak van de verzakking. De lage waterstand bood ook de kans om, in afwachting van de heropbouw van de brug, herstellingswerken uit te voeren.  Een aannemer heeft in september 2022 de uitspoeling rond de middenpijler gevuld met beton, waardoor ze beter stand houdt tot aan de geplande afbraak en heropbouw van de brug in 2023De aannemer heeft ook het puin aan een kant van de middenpijler geruimd. Dat puin heeft zich in de loop der jaren opgestapeld in de Dijle en is waarschijnlijk een van de oorzaken van de uitspoeling.