Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N229

WANNEER WORDT DE BRUG VERVANGEN? 

De afbraak en de heropbouw van de brug zal volgens de huidige planning starten na de zomer van 2023. In de zomer van 2022 werd een studiebureau aangesteld voor de ontwerpstudie. De Vlaamse Regering heeft op het investeringsprogramma van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken budgetten gereserveerd voor de uitvoering van de werken. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet bij het aanstellen van het studiebureau en de aannemer de wetgeving rond overheidsopdrachten volgen. Daar zijn vaste procedures en termijnen aan verbonden. Het plan om te starten vlak na de zomer 2023 is een krappe timing. Als we de komende maanden vaststellen dat deze timing niet haalbaar is, laten we dat weten via onze website en via onze andere kanalen.  

WAT IS DE OORZAAK VAN DE VERZAKKING?   

De zeventig jaar oude brug is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer sinds 2009. Toen nam het agentschap het beheer over van de provincie Vlaams-Brabant (die toen het beheer van de volledige N229 of de ‘Provinciebaan” aan het agentschap doorgaf). In de periode 2015-2016 werd vastgesteld dat de brug aan het verzakken was. Sindsdien is ze regelmatig onderzocht met allerhande technieken. Het was duidelijk dat de oorzaak zich situeerde rond de middenpijler, maar een precieze oorzaak aanwijzen lukte niet. Sinds de lage waterstand van de zomer van 2022 hebben we een beter zicht op de oorzaak van de verzakking. We hebben een ‘uitspoeling’ vastgesteld rond de middenpijler. Dat betekent dat de grond onder de pijler lokaal weggespoeld is door het water. Er is dus een holte ontstaan onder en rond de pijler. Daardoor begint de grond zich te ‘zetten’. Eenvoudig uitgedrukt: de grond onder de pijler verschuift weg van de pijler, waardoor de pijler dieper in de bodem van de Dijle zakt. Dat is ook de oorzaak van de ‘knik’ die je voelt als je over de brug rijdt.

WAAROM WORDT DE WEG HELEMAAL AFGESLOTEN TIJDENS DE WERKEN?

De brug ligt over de volledige breedte van de rijweg en wordt in zijn geheel afgebroken. Om die ingrijpende werken vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Provinciebaan tussen de Haachtsesteenweg (N21) en de Dijlebrug volgens de huidige planning vanaf 25 september - eerder werd er 1 september gecommuniceerd, maar die datum is niet langer haalbaar - volledig afgesloten voor het verkeer. We bekeken ook of we geen tijdelijke brug konden aanleggen. Dan hadden we het verkeer niet moeten omleiden. Maar dat bleek niet mogelijk door de waardevolle natuur, de onvoorspelbare ondergrond en het grote niveauverschil met de bestaande rijweg.