Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

In Studie

Plaats

Weg

N437

Timing en fasering

 

Onderzoeksfase (2021 - 2022)

Het doel van de onderzoeksfase is om, in overleg met de verschillende belanghebbenden en inwoners, de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden of ontwerpen. De beste oplossing schrijven we neer in een startnota. Een startnota bepaalt de grote lijnen van het project zoals de context, de doelstelling en het gekozen ontwerp.

Ontwerpfase (2023 - 2024)

Op basis van de startnota en het studiewerk wordt de projectnota opgemaakt. Die bevat het technisch plan en een verdere uitwerking van de omschrijving van het project, het ontwerp en de uitvoeringswijze van de werken.

Innames (2025)

Om een degelijke herinrichting van de gewestweg (N437) te kunnen uitvoeren dienen we gronden in te nemen.

Vergunningsprocedure en aanbesteding (2027)

Om de werken te kunnen uitvoeren vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer een omgevingsvergunning aan de Vlaamse Overheid. Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag organiseren gemeente Kruisem en stad Waregem een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek krijgt iedereen 30 dagen de tijd om feedback te geven. Voor de uitvoering rekent het Agentschap Wegen en Verkeer op een ervaren aannemer. Daarom schrijft ze hiervoor een opdracht of aanbesteding uit waarop aannemers zich kandidaat kunnen stellen.

Uitvoeringsfase (2028 - 2029)

Nadat de opdracht is gegund aan een van de ingeschreven aannemers, kan deze starten met de herinrichting van de Waregemsesteenweg en Kruishoutemseweg (N437). De start van de werken is voorzien in 2028.