Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp

Ontwerp

Datum

Status

In Studie

Plaats

Weg

N437

Deelgebieden

We bekijken in het project verschillende deelgebieden en behandelen verschillende thema’s.

Via onderstaande interactieve kaart kan je het traject van de Waregemsesteenweg en de eerste verschillende ontwerpkeuzes en conclusies per deelgebied in detail bekijken. Klik op een markering op de weg om de ontwerpkeuzes en principes per zone te bekijken. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de ontwerpdoelen, de wensen van inwoners uit beide gemeenten en op basis van overleg met verschillende partijen zoals de betrokken gemeenten, De Lijn, de politie en mobiliteitsexperten.

Definitieve plannen na zomer 2024

Op basis van deze ontwerpkeuzes is het eerste voorontwerp uitgewerkt. Deze plannen zijn voorgesteld op de dialoogsessies van 19 en 21 maart 2024. Gezien het gaat om voorlopige plannen stellen we ze hier nog niet voor. Met de input van de dialoogsessies gaan we aan de slag om de plannen te verfijnen en af te werken. Na de zomer van 2024 willen we de definitieve plannen en de projectnota publiceren.