Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp

Ontwerp

Datum

Status

In Studie

Plaats

Weg

N437

Eerste ontwerpkeuzes

We bekijken in het project verschillende deelgebieden en behandelen verschillende thema’s.

Via onderstaande interactieve kaart kan je het traject van de Waregemsesteenweg en de eerste verschillende ontwerpkeuzes en conclusies per deelgebied in detail bekijken. Klik op een markering op de weg om de ontwerpkeuzes en principes per zone te bekijken. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de ontwerpdoelen, de wensen van inwoners uit beide gemeenten en op basis van overleg met verschillende partijen zoals de betrokken gemeenten, De Lijn, de politie en mobiliteitsexperten.

Definitieve plannen

Op basis van de eerste ontwerpkeuzes is een voorontwerp uitgewerkt. Deze plannen zijn voorgesteld op de dialoogsessies van 19 en 21 maart 2024. Met de input van de dialoogsessies zijn we aan de slag gegaan om de plannen te verfijnen en af te werken. We lijsten graag even op welke wijzigingen nog doorgevoerd zijn na de dialoogsessies van maart:

Waregem

Gentse Heerweg:

- Naar aanleiding van de overlegmomenten van maart jl. werd beslist om van de Gentse heerweg een fietsstraat te maken. Dit zorgt voor nog meer afremmen van het gemotoriseerd verkeer en verhoogt de veiligheid van de schoolgaande jeugd. De fietsstraat zal lopen van de N437 tot aan de Grasdreef wat overeenstemt met de huidige zone 30.

- Er zal op vraag van de bewoners geen parkeerverbod meer ingesteld worden in de Gentse Heerweg. 

- Tot slot schuift het verkeersplateau aan de school op zodat het niet meer hinderlijk is voor autotoegankelijke opritten.

Kruishoutemseweg:

Op vraag van de bewoners pasten we het ontwerp tussen Kapel en Gentse Heerweg aan. De aanpassing bestaat er in om de bebouwde kom op te schuiven richting centrum. Daardoor hebben we minder ruimte nodig voor voetpaden en kunnen we een aantal innames voorkomen. De zone tussen Grasdreef en Gentse heerweg zal dus geen bebouwde kom meer zijn maar het snelheidsregiem van 50km/u blijft voor alle duidelijkheid wel behouden. 

Kruisem

Brug over E17 en Stokstraat:

De vraag leefde om in deze zone ook snelheidsregime van 50 km/u in te stellen. Na hernomen onderzoek zal dit wegsegment een snelheidsregime van 70km/u behouden. Dankzij trajectcontrole zal de snelheid beter worden gehandhaafd wat de verkeersveiligheid en het in -en uitrijden van de opritten makkelijker zal maken. Met betrekking tot de zichtbaarheid zal voor elke oprit afzonderlijk uitgelicht worden of er bv een verkeersspiegel kan geplaatst worden.

Stokstraat tot Winkelstraat: 

Geen grote conceptuele aanpassingen.

Winkelstraat tot Nieuw plein:

In deze zone leefde de vraag om meer parkeerplaatsen voor de bewoners te voorzien. Door aanpassingen kon 1 parkeerplaats extra voorzien worden. Er werd ook gedacht om extra parkeerruimte te ontwerpen op eigendom van het politiekantoor. Hierover zal het gemeentebestuur in gesprek gaan met de politie.

De plannen en de bijhorende projectnota zijn intussen goedgekeurd en dus definitief. Je kan het wegontwerp bekijken onder het tabblad documenten.