Overslaan en naar de inhoud gaan

Andere werken in en rond Grimbergen

Andere werken in en rond Grimbergen

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N211
N202

Andere projecten in en rond Grimbergen

Naast de vernieuwing van de Wolvertemsesteenweg worden er de komende maanden en jaren nog andere projecten gerealiseerd in en rond Grimbergen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten.

Rioleringswerken (gemeente Grimbergen)

De gemeente legt vanaf november 2020 gescheiden riolering aan in de Paalveldstraat, de Diegemput, de Dokter Carlierstraat en Guldendal. Meer info vindt u op www.grimbergen.be/werken-grimbergen.html.

Westvaartdijk (De Werkvennootschap)

In het kader van Werken aan de Ring wordt de fietsostrade F23 aangelegd die de Verbrande Brug in Grimbergen via Vilvoorde met het Brussels Gewest verbindt. Deze verbinding loopt parallel aan de Westvaartdijk (N260). Lees meer op www.werkenaandering.be/f23.

Sint-Annalaan (De Werkvennootschap)

De Sint-Annalaan wordt opnieuw ingericht voor het tracé van de Ringtrambus. De tweede fase van de werken start in het najaar van 2020. Ontdek alles op www.werkenaandering.be/sint-annalaan..

 

Op- en afrittencomplex Vilvoorde - Koningslo (nr. 6) (De Werkvennootschap)

Het op- en afrittencomplex Vilvoorde-Koningslo (nr. 6) van de Ring rond Brussel (R0) wordt heraangelegd ter hoogte van de Medialaan en de Tyraslaan (N209). Voor fietsers en voetgangers wordt een aparte fietsbrug aangelegd. De werken duren van het voorjaar van 2021 tot het voorjaar van 2023. Meer info op www.werkenaandering.be/zone-ring-noord.

400V-netwerk (gemeente Grimbergen)

De gemeente vernieuwt in enkele straten van het centrum de straatverlichting en zet het netwerk om van 220 naar 400 volt. De werken verlopen in tien fasen en duren t.e.m. januari 2021. Lees meer op www.grimbergen.be/werken-grimbergen.html.

Andere werken in en rond Grimbergen - een overzicht