Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Wolvertemsesteenweg

Herinrichting van de Wolvertemsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N211
N202

UPDATE 15/10/2020: Sinds maandag 12 oktober is de Wolvertemsesteenweg (N211) tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202) en het bufferbekken aan de Kloosterpoort afgesloten voor al het doorgaand verkeer. De voorbije dagen waren er heel wat vragen rond signalisatie en over de verkeerssituatie in de omgeving van de werken. Wegen en Verkeer zal daarom het signalisatieplan herbekijken en aanpassen waar nodig. Wat betreft de werken zelf voert de aannemer nog de komende twee weken sonderingen uit op verschillende plaatsen in de werfzone om de exacte locatie van de kabels en leidingen onder de steenweg te bepalen. Dat is nodig ter voorbereiding van de ingrijpende rioleringswerken die begin november van start gaan. Ter hoogte van de tijdelijke parking aan het Fenikshof, op het kruispunt met de Beiaardlaan en de Keienberglaan en ter hoogte van huisnummer 98 werd ondertussen ook de bovenste asfaltlaag weggefreesd. Omwonenden kunnen wel nog steeds over het wegdek naar hun woning rijden. 

Ook Proximus is nog aan de slag binnen de werfzone: van aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202) tot aan huisnummer 90 voeren ze tot en met maandag 19 oktober nog enkele voorbereidende werken uit onder het voetpad. Meer info over de hinder die hiermee gepaard gaat voor de handelaars en de omwonenden en welke impact de werken hebben op de bereikbaarheid leest u onder het tabblad 'Actuele hinder'. 

Wat en waarom?

Herinrichting van de Wolvertemsesteenweg

Wegen en Verkeer richt de Wolvertemsesteenweg (N211) opnieuw in, tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202) en het bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort.

Herinrichting Brusselsesteenweg al in 2016-2018

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

Situeringskaart: herinrichting van Wolvertemsesteenweg en Brusselsesteenweg

 

 

Wat houdt de herinrichting in? 

Meer verkeersveiligheid en comfort

De kruispunten worden heringericht met het oog op veiliger en vlotter verkeer op de Wolvertemsesteenweg. Voor fietsers en voetgangers wordt de verkeerssituatie in de toekomst veiliger gemaakt door de aanleg van veilige fietspaden aan beide zijden van de weg.

Hedendaags wegbeeld

De rijweg is op verschillende plekken beschadigd en versleten. Het wegdek wordt vernieuwd met het oog op meer rijcomfort. Er worden afslagstroken aangelegd vanop de Wolvertemsesteenweg naar de Keienberglaan en de Beiaardlaan.

Aanleg gescheiden riolering

Met de herinrichting van de gewestweg wordt ook de riolering vernieuwd. In de toekomst wordt afval- en regenwater gescheiden afgevoerd, wat beter is voor de waterhuishouding en wat ook positiever is voor het milieu. Het bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort wordt ook vergroot.

Timing en impact?

Werken vanaf 12 oktober 2020

Vooronderzoek eind 2019

Om te weten welke obstakels zich in de ondergrond bevinden onder de Wolvertemsesteenweg, heeft Wegen en Verkeer een vooronderzoek laten uitvoeren. Dat vooronderzoek, waarbij er tussen 30 september en 11 oktober 2019 graafwerken en boringen plaatsvonden tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en het huisnummer 72, is ondertussen uitgevoerd. Voor meer informatie over het vooronderzoek, zie het tabblad hiernaast. 

Start herinrichting in 2020

Eind 2019 heeft het studiebureau de resultaten van het vooronderzoek geanalyseerd. Die werden in de maanden daarna met de verschillende partners en belanghebbenden in het project besproken zodat Wegen en Verkeer en de gemeente Grimbergen een nieuwe aanpak van de werkzaamheden konden uitwerken. Daarnaast moest het project nog verschillende administratieve stappen doorlopen alvorens de werken van start kunnen gaan.

De herinrichting van de Wolvertemsesteenweg gaat van start op maandag 12 oktober.