Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Wolvertemsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N211
N202

UPDATE 25/10/2021: Gisteren werd de nieuwe Wolvertemsesteenweg samen met de gemeente Grimbergen en in aanwezigheid van minister Peeters feestelijk en officieel ingehuldigd. Wegen en Verkeer werkte een jaar lang aan een gescheiden rioleringsstelsel, comfortabelere fietspaden en verkeersveiligere kruispunten. De steenweg werd maandagmorgen 25 oktober opnieuw volledig opengesteld voor al het doorgaand verkeer. 

Wat en waarom?

Herinrichting van de Wolvertemsesteenweg

Wegen en Verkeer richt de Wolvertemsesteenweg (N211) opnieuw in, tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202) en het bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort.

Herinrichting Brusselsesteenweg al in 2016-2018

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

Situeringskaart: herinrichting van Wolvertemsesteenweg en Brusselsesteenweg

 

 

Wat houdt de herinrichting in? 

Meer verkeersveiligheid en comfort

De kruispunten worden heringericht met het oog op veiliger en vlotter verkeer op de Wolvertemsesteenweg. Voor fietsers en voetgangers wordt de verkeerssituatie in de toekomst veiliger gemaakt door de aanleg van veilige fietspaden aan beide zijden van de weg.

Hedendaags wegbeeld

De rijweg is op verschillende plekken beschadigd en versleten. Het wegdek wordt vernieuwd met het oog op meer rijcomfort. Er worden afslagstroken aangelegd vanop de Wolvertemsesteenweg naar de Keienberglaan en de Beiaardlaan.

Aanleg gescheiden riolering

Met de herinrichting van de gewestweg wordt ook de riolering vernieuwd. In de toekomst wordt afval- en regenwater gescheiden afgevoerd, wat beter is voor de waterhuishouding en wat ook positiever is voor het milieu. Het bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort wordt ook vergroot.

Timing en impact?

Werken vanaf 12 oktober 2020

Vooronderzoek eind 2019

Om te weten welke obstakels zich in de ondergrond bevinden onder de Wolvertemsesteenweg, heeft Wegen en Verkeer een vooronderzoek laten uitvoeren. Dat vooronderzoek, waarbij er tussen 30 september en 11 oktober 2019 graafwerken en boringen plaatsvonden tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en het huisnummer 72, is ondertussen uitgevoerd. Voor meer informatie over het vooronderzoek, zie het tabblad hiernaast. 

Start herinrichting in 2020

Eind 2019 heeft het studiebureau de resultaten van het vooronderzoek geanalyseerd. Die werden in de maanden daarna met de verschillende partners en belanghebbenden in het project besproken zodat Wegen en Verkeer en de gemeente Grimbergen een nieuwe aanpak van de werkzaamheden konden uitwerken. Daarnaast moest het project nog verschillende administratieve stappen doorlopen alvorens de werken van start kunnen gaan.

De herinrichting van de Wolvertemsesteenweg gaat van start op maandag 12 oktober.