Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Mechelse Poort met nieuwe fietstunnels

Herinrichting Mechelse Poort met nieuwe fietstunnels

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N406
N47
N17

Wat en waarom?

Veiliger fietsen en vlotter verkeer

De Mechelse Poort, het kruispunt waar de Noordlaan (N406), Leopoldlaan (N47), Mechelsesteenweg (N17) en de Martelarenlaan (N47) samenkomen, is een druk verkeersknooppunt. Met het station, scholen en het stadscentrum in de buurt dwarsen dagelijks veel voetgangers en fietsers het kruispunt. Dat zorgt regelmatig voor onveilige situaties, vooral tijdens de spitsuren.

Het kruispunt zal volledig heringericht worden, met de focus op vlot en veilig verkeer voor alle weggebruikers en aandacht voor de omgeving. Er komen drie tunnels voor voetgangers en fietsers. Op het kruispunt zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming. En ter hoogte van parking Bruynkaai leggen we een bufferbekken aan om regenwater bij hevige regenval op te vangen.

Lees meer over wat we van plan zijn.

Timing en impact?

Nutswerken in zomer 2023

Vooraleer de wegen- en rioleringswerken kunnen starten, zijn er voorbereidende nutswerken nodig. Tussen 22 juni en augustus 2023 vernieuwden de nutsbedrijven daarom de ondergrondse leidingen. 

Wegen- en rioleringswerken volgen later

De plannen voor de heraanleg van dit kruispunt liggen al enkele jaren op tafel. Oorspronkelijk zouden de werken in voorjaar 2023 starten, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de eerder toegekende omgevingsvergunning ingetrokken. In de loop van de zomer van 2023 zal Wegen en Verkeer een aangepaste omgevingsvergunning aanvragen. Zo hopen we begin 2024 te kunnen starten met dit project dat broodnodig is voor de veiligheid van de fietsers op dit drukke kruispunt.