Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Mechelse Poort met nieuwe fietstunnels

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N406
N47
N17

Wat en waarom?

Veiliger fietsen en vlotter verkeer

De Mechelse Poort, het kruispunt waar de Noordlaan (N406), Leopoldlaan (N47), Mechelsesteenweg (N17) en de Martelarenlaan (N47) samenkomen, is een druk verkeersknooppunt. Met het station, scholen en het stadscentrum in de buurt dwarsen dagelijks veel voetgangers en fietsers het kruispunt. Dat zorgt regelmatig voor onveilige situaties, vooral tijdens de spitsuren.

Het kruispunt zal volledig heringericht worden, met de focus op vlot en veilig verkeer voor alle weggebruikers en aandacht voor de omgeving. Er komen drie tunnels voor voetgangers en fietsers. Op het kruispunt zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming. En ter hoogte van parking Bruynkaai leggen we een bufferbekken aan om regenwater bij hevige regenval op te vangen.

Lees meer over wat we van plan zijn.

Timing en impact?

Werken vanaf voorjaar 2024

De plannen voor de heraanleg van dit kruispunt liggen al enkele jaren op tafel. Door heel wat procedurestappen heeft het project vertraging opgelopen. Maar in mei 2024 ging eindelijk de schop in de grond voor de voorbereidende werken. De hoofdwerken aan het kruispunt starten in september en duren minstens twee jaar. We werken gefaseerd, om de hinder voor buurtbewoners, handelaars en doorgaand verkeer zo veel mogelijk te beperken.

Lees meer over de timing.