Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

De 4 deelprojecten

De 4 deelprojecten

Status

In Studie

Provincie

Weg

N10

Traject opgedeeld in 4 deelprojecten

De werken aan de fietspaden van de N10 verlopen gefaseerd over een periode van 10 jaar. De timing is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsgesprekken en het verloop van de vergunningsprocedures. Het volledige traject is opgedeeld in vier deelprojecten.

N10 Heist-op-den-Berg - overzichtsplan

Zone 1: Doortocht Berlaar-Heikant

Het eerste deelproject bevindt zich in de gemeente Berlaar en een beperkt stukje in de stad Lier.

 • Vanaf Brandestraat (noordzijde N10) tot voor het kruispunt Gangelberg-Steenbeek
  • Heraanleg fietspaden in asfalt (2m breed)
  • Aanleg gescheiden riolering
  • Geen aanpassingen aan de rijweg
 • Vanaf kruispunt Gangelberg-Steenbeek tot ca. huisnummer 108:
  • Volledige herinrichting van de weg met vrijliggende fietspaden
  • Aanleg gescheiden riolering
 • Vanaf ca. huisnummer 108 tot de Houwstraat:
  • Vernieuwen en verbreden bestaande fietspaden in asfalt

Meer info over de doortocht Berlaar-Heikant

Toekomstbeeld van de nieuwe fietspaden langs de N10

Zone 2: N10 tussen Houwstraat en Wouwerstraat

Het tweede deelproject strekt zich uit van de Houwstraat in Berlaar tot aan de Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg. Er komt een nieuwe riolering en vrijliggende fietspaden langs de N10. Binnen dit deelproject bouwen we ook de bestaande fabiolarotonde aan de Mechelsesteenweg (N15) om tot een ovonde met fietstunnels.

Meer info over het traject tussen de Houwstraat en Wouwerstraat

N10 Fabiola_visualisatie fietstunnels 7
N10 Fabiola_visualisatie fietstunnels 6

Zone 3: N10 in Heist-op-den-Berg vanaf Wouwerstraat

Het derde deelproject situeert zich tussen de Wouwerstraat en de grens met Begijnendijk, met uitzondering van zone 4 'Kruispunt Schrieksesteenweg'. In zone 3 worden de grondverwervingsgesprekken met de eigenaars opgestart nadat de onteigeningsplannen zijn goedgekeurd en vastgelegd met een ministerieel besluit.

Zone 4: Kruispunt Schrieksesteenweg

Het vierde deelproject loopt vanaf het kruispunt Raamstraat met Moerstraat tot en met het kruispunt Pijpelstraat met Schrieksesteenweg in Heist-op-den-Berg. Langs de N10 leggen we de fietspaden vrijliggend aan, gescheiden van de rijweg door een gracht. Het project omvat ook de herinrichting van het kruispunt met de Schrieksesteenweg. Dat vormen we om tot een rotonde. Vervolgens komt er ter hoogte van het kruispunt Raamstraat met Moerstraat een fiets- en voetgangersoversteek. Daarnaast leggen we de bushaltes 'Booischot Pijpelstraat' opnieuw aan, op basis van de huidige normen voor toegankelijkheid. Tot slot wordt met het oog op duurzaam waterbeheer de riolering vernieuwd.

Meer info over het deelproject zone Schrieksesteenweg