Overslaan en naar de inhoud gaan

Aarschotsebaan in Berlaar krijgt nieuwe fietspaden

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N10

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden en de riolering langs de Aarschotsebaan en de Aarschotsesteenweg (N10) in Berlaar en Lier volledig vernieuwen. Meer informatie hierover vindt u hieronder terug. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Een overzicht van de vier deelprojecten vindt u op deze pagina.

Wat en waarom?

Het project in een notendop

Projectzone

 • Net na het kruispunt Sander de Vosstraat tot voor het kruispunt Gangelberg-Steenbeek
  • Heraanleg fietspaden
  • Aanleg gescheiden riolering
  • Geen aanpassingen aan de rijweg
 • Vanaf kruispunt Gangelberg-Steenbeek tot +/- n° 108
  • Volledige herinrichting van de weg met vrijliggende fietspaden
  • Aanleg gescheiden riolering
 • Vanaf +/- n° 108 tot de Houwstraat
  • Vernieuwen bestaande fietspaden en verbreden waar mogelijk

Vrijliggende fietspaden langs de N10

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet met deze werken sterk in op een verhoging van het comfort en de veiligheid van de fietser. Bij de herinrichting leggen we de nieuwe fietspaden volledig gescheiden van de rijweg aan. Dit doen we door ze te verplaatsen tot achter een groene berm (binnen de bebouwde kom) of de bestaande gracht (buiten de bebouwde kom). De nieuwe fietspaden worden 2m breed. In het stuk waar de bestaande fietspaden worden vernieuwd, blijft de huidige breedte behouden (1,75m tot 1,8m), tenzij er meer ruimte is om te verbreden tot 2m.

Veilig oversteken aan kruispunt Smidstraat

Bij het nieuwe ontwerp hebben we de weg in zijn geheel bekeken. Om de veiligheid en het comfort van de fietser te garanderen, beperken we ons niet enkel tot het vernieuwen van de fietspaden. Aan het kruispunt van de Aarschotsebaan met de Smidstraat en Kegelstraat maken we nieuwe, veilige fietsoversteken en vernieuwen we de bushaltes zodat ze beter toegankelijk worden. Ook wordt dit kruispunt lichtengeregeld. De rijweg zelf ten slotte krijgt een nieuwe wegverharding.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien AWV gaat werken aan het fietspad, maakt de rioolbeheerder van de gelegenheid gebruik om ook de riolering grondig te vernieuwen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Elk gebouw langs de N10 krijgt dan ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren. 

Waar mogelijk werken we met open grachten voor het regenwater. Die zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het water. Daardoor voorkomen we wateroverlast in de lager gelegen gebieden in de buurt van de N10. De grachten kunnen ook meer water opvangen dan ingegraven rioleringsbuizen en zorgen ervoor dat het water niet te snel naar de laaggelegen gebieden stroomt.

Nieuwe rotonde Sander de Vosstraat voor ontsluiting KMO-zone De Hutten

De gemeente Berlaar gaat een nieuwe en duurzame kmo-zone creëren langs beide zijden van de Huttestraat in Berlaar-Heikant. Om de kmo-zone te ontsluiten, zal Igemo in samenwerking met AWV het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Sander De Vosstraat in Koningshooikt omvormen tot een rotonde. De gemeente Berlaar maakt van een deel van de Huttestraat dan weer een fietspad, zodat doorgaand verkeer er onmogelijk wordt.

Het ontwerpplan werd gefinaliseerd en de omgevingsvergunning is verkregen. Meer details over dit project vindt u binnenkort op de website van de gemeente Berlaar.

FIETSVEILIGHEID OP KOP IN DE REGIO

De herinrichting van de rotonde Fabiola kadert in een groter project voor de volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject van meer dan 10 km loopt van het kruispunt met Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk. Een berm of gracht scheidt de nieuwe fietspaden van de rijweg waardoor de fietsveiligheid sterk verhoogt. Meer informatie hierover vindt u hier terug.

Timing en impact?

Werfzone opgesplitst in 2 zones

Vooraleer we de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10)/Aarschotsesteenweg in Berlaar/Lier vernieuwen, moet AWV de werfzone bouwrijp maken. We breken de verharding van het oude fietspad en de zijstroken op, rooien het struikgewas en verwijderen waar nodig obstructies. 

Om de werken zo vlot en veilig mogelijk uit te voeren delen we de werfzone op in twee zones: 

 • Zone 1 (bruin): Aarschotsebaan/Aarschotsesteenweg – vanaf de Brandestraat (enkel noordzijde) tot aan het kruispunt Gangelberk/Steenbeek. 
 • Zone 2 (oranje): Aarschotsebaan – Gangelberg/Steenbeek tot aan de Houwstraat. 

In elke zone worden eerst voorbereidende werken uitgevoerd, dan gebeuren achtereenvolgens de nutswerken, de aanleg van de nieuwe riolering en tot slot wordt het nieuwe fietspad opnieuw opgebouwd.

Meer informatie over de verkeershinder tijdens de werken vindt u op 'Actuele hinder'.