Overslaan en naar de inhoud gaan

Aarschotsebaan in Berlaar krijgt nieuwe fietspaden

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N10

Beurtelings verkeer tussen Brandestraat en Hemelshoek
Fietsers volgen huidige omleidingen

Op dinsdag 28 maart starten de riolerings- en wegenwerken aan de noordzijde tussen de Brandestraat tot en met het kruispunt Hemelshoek met Vruchtelei. De aannemer begint aan Hemelshoek en schuift geleidelijk aan op richting Lier. De werken duren hier vermoedelijk tot eind mei. Ook in de paasvakantie wordt er gewerkt, met uitzondering van Paasmaandag op 10 april.

Gemotoriseerd verkeer

 • Ter hoogte van de werken is er beurtelings verkeer met verkeerslichten en dit aan een verlaagde snelheid van 30km/u.
 • De zijstraten Hemelshoek, Huttestraat en Vruchtelei lopen dood op de N10. Vanaf de rotonde met de Misstraat en de Bernard van Hoolstraat volg je de omleiding om deze zijstraten te bereiken.
 • Op de Sander de Vosstraat geldt vanaf de N10 eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer tot aan Gangelberg.
 • Op Gangelberg zelf geldt eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer richting de Sander de Vosstraat.

Fietsverkeer

 • Fietsers blijven de huidige omleiding in beide richtingen volgen via de Sander de Vosstraat, Gangelberg en Vruchtelei. Vruchtelei blijft dus altijd bereikbaar voor fietsers.
 • Vanaf Hemelshoek tot aan Gangelberg moeten fietsers het tijdelijke dubbelrichtingsfietspad op de N10 aan de noordzijde gebruiken.
 • Vanaf het kruispunt Gangelberg met Steenbeek moeten fietsers de omleiding via Steenbeek, Steenstraat, Kattegracht en Houwstraat volgen.

Eenrichtingsverkeer op Aarschotsebaan vanaf kerkhof Berlaar-Heikant tot aan het kruispunt Gangelberg met Steenbeek (zone 2)

De aannemer van de nutsbedrijven werkt nog in de zone tussen het kruispunt Gangelberg met Steenbeek tot aan het kerkhof in Berlaar-Heikant.

 • Doorgaand verkeer richting Lier kan de werfzone passeren aan een verlaagde snelheid van 30km/u.
 • Doorgaand verkeer richting Heist-op-den-Berg wordt omgeleid via Steenbeek en Houwstraat.
 • De zijstraten Smidstraat, Heidestraat en Kegelstraat lopen dood op de Aarschotsebaan.
 • Doorgaand fietsverkeer volgt een omleiding in beide richtingen via Steenbeek, Steenstraat, Kattegracht en Houwstraat.

De volgende bijkomende verkeersmaatregelen werden genomen:

 • In Steenbeek en Berlaarbaan geldt een snelheidsbeperking van 50km/u.
 • Er staan tijdelijke verkeerslichten aan het kruispunt Berlaarbaan met Houwstraat. De Houwstraat zal dus geen voorrang meer hebben.
 • Er geldt eenrichtingsverkeer op het gedeelte van Hemelshoek vanaf de Smidstraat richting de T-splitsing met Hemelshoek.
 • In Gangelberg geldt éénrichtingsverkeer richting de Smidstraat.

Openbaar vervoer

Door de werken past ook De Lijn haar dienstregeling aan. Meer specifiek voor lijnen 570 en 571. Meer informatie vind je op de website van De Lijn.