Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N111

Herbekijk de presentatie 

Op woensdag 28 februari organiseerde AWV een infomoment voor de buurt. We lichtten de plannen toe, de procedure over de grondverwervingen en de vooropgestelde planning. Onder 'documenten' kan u de pdf van de presentatie downloaden, alsook de ontwerpplannen. Later verschijnen ook nog de veelgestelde vragen online. Via de nieuwsbrief brengen we u hiervan op de hoogte.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kalmthout hebben plannen voor de aanleg van fietspaden langs de Putsesteenweg in Kalmthout. Het projectgebied strekt zich uit over een afstand van 3,3 km, vanaf het kruispunt met de Korte Heuvelstraat tot de gemeentegrens met Kapellen (kruispunt Canadezenlaan). Deze drukke gewestweg vormt een regionale verbinding tussen de regio Essen/Wuustwezel enerzijds en de A12 / haven van Antwerpen anderzijds. Tegelijk is het de toegangsweg tot natuurdomein Grenspark Kamthoutse Heide.

Naar een fietsvriendelijke Putsesteenweg

De weg maakt ook deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), maar kan die rol niet waarmaken door het ontbreken van een degelijke fietsinfrastructuur. Binnen de bebouwde kom zijn de fietsvoorzieningen beperkt tot een strook van ongeveer een meter breed aan beide zijden van de weg. Buiten de bebouwde kom zijn er zelfs helemaal geen fietspaden vandaag.

Met dit project willen AWV en de gemeente de ontbrekende schakel in het BFF (provincie Antwerpen) en binnen het gemeentelijke fietsroutenetwerk aanvullen. Rioolbeheerder Aquafin maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd met de aanleg van de fietspaden ook de riolering in de Putsesteenweg te vernieuwen.

Lees alles over het nieuwe ontwerp onder Toekomstbeeld.

Projectprocedure

Grondverwervingen

Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden, is een verbreding van het openbaar domein noodzakelijk. Het Vlaams Gewest moet hiervoor privé-eigendom verwerven. Het gaat dan voornamelijk over de inname van voortuinstroken van de woningen langs de Putsesteenweg. De Vlaamse overheid probeert dit steeds in dialoog met de betrokken eigenaars te doen. In functie van deze minnelijke verwervingen werd een budgetraming opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties. Deze raming maakt deel uit van het grondverwervingsdossier.

De eerste gesprekken met de eigenaars die betrokken zijn bij een grondverwerving starten in april 2024. Naar verwachting nemen de onderhandelingen ruim twee jaar in beslag. Deze procedure wordt uitgevoerd door Aquafin.

Omgevingsvergunning

Naast de grondverwervingen moeten we voor het project ook een omgevingsvergunning aanvragen, vermoedelijk dienen we deze eind 2024 in. De effectieve start van de werken hangt af van het bekomen van die omgevingsvergunning, maar dus ook van het verloop van de grondverwervingen, het vastleggen van de financiering voor de uitvoering van de werken en het aanstellen van een aannemer. Het blijft wel de ambitie om het project aansluitend aan het fietspadenproject van de Klinkaardstraat in Kapellen aan te vatten.

Communicatie

Blijf op de hoogte

Bij elke mijlpaal of bij belangrijk nieuws zal AWV communiceren en iedereen informeren over het project. Ondertussen vindt u op deze website steeds de huidige stand van zaken. Schrijf zeker in op onze digitale nieuwsbrief via het bruine kader (bovenaan of onderaan als u mobiel surft). Zo ontvangt u automatisch het laatste nieuws over dit project.