Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N111

De projectzone

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kalmthout hebben plannen voor de aanleg van fietspaden langs de Putsesteenweg in Kalmthout. Het projectgebied strekt zich uit over een afstand van 3,3 km, vanaf het kruispunt met de Korte Heuvelstraat tot de gemeentegrens met Kapellen (kruispunt Canadezenlaan). Deze drukke gewestweg vormt een regionale verbinding tussen de regio Essen/Wuustwezel enerzijds en de A12 / haven van Antwerpen anderzijds. Tegelijk is het de toegangsweg tot natuurdomein Grenspark Kamthoutse Heide.

De weg maakt ook deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk, maar kan die rol niet waarmaken door het ontbreken van een degelijke fietsinfrastructuur. Binnen de bebouwde kom zijn de fietsvoorzieningen beperkt tot een strook van ongeveer een meter breed aan beide zijden van de weg. Buiten de bebouwde kom zijn er zelfs helemaal geen fietspaden vandaag.

Doelstellingen en randvoorwaarden van het project

Met dit project willen AWV en de gemeente de ontbrekende schakel in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (provincie Antwerpen) en binnen het gemeentelijke fietsroutenetwerk aanvullen. Concreet vormt de realisatie van een kwalitatieve en veilige fietsroute de doelstelling van dit project door

  • het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van het comfort van de fietser
  • de inrichting van veilige kruispunten en oversteekplaatsen voor de zachte weggebruiker
  • en het creëren van een goed samenhangend fietsroutenetwerk.

Daarbovenop houden we bij het uitwerken van de plannen rekening met:

  • het beperken van de impact op en de verdere versnippering van de natuur
  • de integratie van het toegangspunt Kalmthoutse Heide aan de Heibloemlaan
  • het maximaal behouden van de open grachten en het voorzien van een goede afwatering

Wat gaat er veranderen?

Langs de Putsesteenweg voorzien we vrijliggende, enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de rijweg. Daarbij blijven de bestaande rijweg en de grachten zoveel mogelijk behouden. De kruispunten met de Canadezenlaan  en met de Max Temmermanlaan zijn recent al vernieuwd, hier wordt niet meer aan gewerkt. Het kruispunt met de Heibloemlaan, dat wordt ingericht als toegangspoort voor de Kalmthoutse Heide, zal wel mee geïntegreerd worden in dit project.

Het projectgebied is op te delen in drie deelzones.

1. het kerngebied vanaf de Korte Heuvelstraat tot het einde van de bebouwde kom (ca. 250 meter) 

Binnen de bebouwde kom vernieuwen we de rijweg en leggen een overrijdbare middenberm aan van ca. 2 meter breed. Tussen de nieuwe fietspaden en de rijweg komt een groene tussenberm met een haag.

N111 Kalmthout_dwarsprofiel_kerngebied

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw binnen de bebouwde kom.

2. de zone buiten de bebouwde kom tot aan de Heibloemlaan (ca. 1km)

Buiten de bebouwde kom voorzien we het nieuwe fietspad achter de bestaande grachten. Tot aan de Kinderwelzijnstraat zijn er aan beide zijden van de weg open grachten die behouden blijven. Aan de zijde van het natuurgebied is er tussen de Kinderwelzijnstraat en de Heibloemlaan momenteel geen gracht. Hier leggen we een wadi aan tussen het fietspad en de rijweg. 

N111 Kalmthout_dwarsprofiel_bubeko

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw buiten de bebouwde kom.

3. het buitengebied vanaf de Heibloemlaan tot aan de Canadezenlaan (ca. 2 km)

Tussen de Heibloemlaan en de Max Temmermanlaan maken we aan de zijde van de Withoefse Heide gebruik van de vrije ruimte van de RAPL leiding voor de aanleg van een breed fietspad en apart wandelpad. Tussen de Max Temmermanlaan en de Canadezenlaan voorzien we dezelfde wegopbouw als tussen de Heibloemlaan en Kinderwelzijnstraat, met een wadi aan de zijde van het natuurgebied en een open gracht aan de zijde van de woningen.

N111 Kalmthout_dwarsprofiel_buitengebiedRAPL

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw tussen de Heibloemstraat en de Max Temmermanlaan. 

N111 Kalmthout_dwarsprofiel_buitengebied

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw tussen de Max Temmermanlaan en de Canadezenlaan. 

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien we gaan werken aan het fietspad, neemt Aquafin van de gelegenheid gebruik om ook meteen  een grondige vernieuwing van de riolering uit te voeren. De rioolbeheerder legt een gescheiden rioleringsstelsel aan dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Hierdoor zal het vuil water niet langer lozen in de grachten, maar kan het aansluiten op het zuiveringsnetwerk van kalmthout. Elk gebouw langs de Putsesteenweg krijgt ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren.

Voor het regenwater wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande grachten. Die zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het water. De grachten kunnen ook meer water opvangen dan ingegraven rioleringsbuizen en zorgen ervoor dat het water niet te snel naar de laaggelegen gebieden stroomt.