Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van doortocht van Bergensesteenweg

Herinrichting van doortocht van Bergensesteenweg

Algemeen Overzicht

Date

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Herinrichting van 2,5 kilometer

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin plannen vanaf 2022 een volledige herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. Deze herinrichting loopt over een afstand van 2,5 kilometer, van aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Brusselbaan. 

Vanaf het najaar van 2019 worden de kruispunten van de Bergensesteenweg met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan aangepakt. Na de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen, start Wegen en Verkeer samen met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw aan de eigenlijke herinrichting van deze kruispunten. Deze start in het najaar van 2020 - details van de werken aan deze kruispunten vindt u op deze webpagina.

De herinrichting van de Bergensesteenweg loopt over een afstand van 2,5 kilometer, van aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt met de Brusselbaan.

Een volledige herinrichting

De Bergensesteenweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg tot het kruispunt met de Brusselbaan. Een volledige herinrichting houdt in dat niet enkel de infrastructuur voor het autoverkeer wordt aangepakt, maar dat de fietsinfrastructuur wordt aangepast. Zo zullen er veilige en afgebakende fietspaden zijn. Om de infrastructuur voor het autoverkeer aan te passen worden er parallelle ventwegen aangelegd. Die ventwegen verminderen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen. Deze ventwegen komen de veiligheid en leefbaarheid ten goede. De Bergensesteenweg zal fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden, handelaars en het doorgaand verkeer. De ontwerpplannen voor de Bergensesteenweg werden in het voorjaar van 2017 afgewerkt.

De eigenaars wiens eigendom onteigend werd, werden in 2014 uitgenodigd op infosessies waar de plannen voor de Bergensesteenweg uitgebreid toegelicht werden.

Wat staat er op de planning?

Leesbaar wegbeeld

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal met de herinrichting van dit stuk weg van 2,5 kilometer lang de Bergensesteenweg vooral een beter leesbaar wegbeeld geven. De huidige situatie  houdt te veel risico’s in voor de weggebruiker en doet het verkeer te veel vertragen. Het concept van de ‘nieuwe’ Bergensesteenweg omvat oplossingen voor beide problemen.

Ventwegen als oplossing

Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of een privé-terrein op te rijden. Wegen en Verkeer zal ventwegen aanleggen tussen het kruispunt van de Brusselbaan en dat van de Eugène Ghijsstraat. De ventwegen zullen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en zullen de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen.

Volwaardige fiets- en voetpaden

Op de Bergensesteenweg zijn er weinig tot geen fietspaden en zijn de voetpaden in slechte staat. We spreken hier over een gewestweg, waar verschillende vervoersmiddelen zoals auto, bussen, fietsers en voetgangers een manier moeten vinden om de beperkte ruimte te delen.

In het ontwerp heeft Wegen en Verkeer er steeds naar gestreefd om de belangen van de verschillende vervoersmiddelen te verdedigen. Een prioriteit van Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur is dan ook om veilige en duidelijk herkenbaar en afgebakende fietspaden en comfortabele voetpaden aan te leggen in de hele projectzone. Fietsers en voetpaden zullen in de toekomst ook veilig kunnen oversteken. Daar zullen de nodige middeneilanden voor aangelegd worden.

Na de aanpak van drie kruispunten met de Bergensesteenweg (Lotstraat in 2009, Alsembergsesteenweg in 2012 en het kruispunt ter hoogte van de Makro in 2013), blijft er op de Bergensesteenweg nog een kruispunt over dat aangepakt moet worden. Dat is het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. Meer informatie over de herinrichting van dat kruispunt kan u hier lezen.

De doortocht in Sint-Pieters-Leeuw is een 'steenweg' zoals je die in Vlaanderen veel ziet: een belangrijke verbindingweg waar ook handel gedreven wordt én waar mensen wonen. Door die combinatie van functies spelen er veel verschillende belangen, waarvoor Wegen en Verkeer een evenwicht moet vinden tussen:

  • De doorstroming van het personenverkeer verhogen
  • De vlotte doorstroming van het openbaar vervoer (de bussen) garanderen
  • De handelszaken en woningen vlot bereikbaar houden
  • Een volwaardige plaats geven aan fietsers en voetgangers
  • Een aangenamere plek om te wonen creëren
  • Een veilige weg