Verschillende werken op de Aalterbaan (N44) tussen Maldegem en Aalter

Op maandag 16 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken langs de Aalterbaan (N44) tussen Maldegem en Aalter. Het agentschap kiest voor een meer groene en onderhoudsvriendelijke N44. Over een zone van 8 km maken de kasseibermen tussen de weg en het fietspad plaats voor een grasstrook. Deze werken lopen tot eind april 2015. De herstellingen aan het wegdek tussen Krommewege en de brug over de N9 in Maldegem, die vorige maand startten, moeten tegen half maart afgerond zijn.

Herstellen van wegdek in Maldegem (nu tot half maart 2015)

 • De aannemer vervangt alle kapotte betonplaten in functie van meer veiligheid en rijcomfort.
 • Aalterbaan (N44, richting Expresweg) tussen Krommewege en de brug over de N9 te Maldegem
 • Traject: 700 meter
 • Het verkeer heeft één rijstrook langs de werfzone. Richting Aalter zijn er twee rijstroken vrij.

Vervangen van kasseiberm door gras (16 februari – eind april 2015)

 • Om een meer groene en onderhoudsvriendelijke berm te realiseren, maakt de kasseiberm plaats voor een grasstrook.
 • Aalterbaan (N44) enkel richting Maldegem/ Expresweg (E34) in Aalter, Knesselare en Maldegem
 • Traject: Ongeveer 8 km
 • 1 rijstrook berijdbaar in plaats van 2 rijstroken, geen hinder aan de kruispunten

Vooruitblik op werken in de tweede helft van 2015

Aanpak geluidshinder

In de tweede helft van 2015 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer opnieuw aan de slag op de N44. In Maldegem krijgt het betonnen wegdek over een afstand van 1,5 km een geluidsreducerende asfaltlaag. Hierdoor zal de geluidshinder voor de woonzone Maldegem/Kleit aanzienlijk verminderen. Deze zone is één van de 25 zones in Vlaanderen die prioritair worden aangepakt om geluidsoverlast te verminderen. Over de top 25 leest u meer op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Tijdens de werken zal het verkeer één rijstrook hebben in plaats van twee. Een aantal kruispunten gaan tijdelijk dicht.

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid

Tegelijkertijd worden een aantal ingrepen uitgevoerd die de veiligheid op de N44 zullen verbeteren:

 • het kruispunt met de Halledreef wordt aangepast,
 • de afslagstroken aan het kruispunt met de Halledreef en de N44a worden verlengd,
 • de oostelijke takken van de zijstraten Nieuwhofdreef en Thijskensstraat worden afgesloten van de N44 en de openingen in de middenberm ter hoogte van deze twee straten gaan definitief dicht.