Toestand van autosnelwegen verbetert voor zevende jaar op rij

De afgelopen jaren werden onafgebroken inspanningen geleverd om de wegen opnieuw in goede staat te brengen en de historische onderhoudsachterstand weg te werken. Uit de cijfers van de toestand van het wegennet blijkt dat de inhaaloperatie zijn vruchten afwerpt, maar dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de autosnelwegen in een goede staat te krijgen. De onderhoudsinspanningen moeten daarom ook de komende jaren worden volgehouden.

Toestand autosnelwegen verbetert voor zevende jaar op rij

De meetresultaten dateren voor autosnelwegen van het voorjaar van 2014, net na de winter. Globaal gezien scoort 85,7% van de autosnelwegen in Vlaanderen behoorlijk tot uitstekend. Het aandeel autosnelwegen van goede en uitstekende kwaliteit stijgt voor het zevende jaar op rij, tot 64,3%.

Omdat de meetgegevens dateren van het voorjaar 2014, net na de winter, is het resultaat van de grote wegenwerken in 2014 en 2015 nog niet in deze metingen vervat. De resultaten tonen aan dat de aanpak werkt. Er moet onverminderd worden doorgegaan met deze inhaalbeweging. Alleen zo kunnen we een sterk netwerk, noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en voor een vlottere mobiliteit, realiseren. Daarom staan er ook voor 2015 heel wat werven op autosnelwegen gepland.

Tabel: toestand autosnelwegen volgens provincie

 

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Vlaanderen

Uitstekend

48,51%

50,69%

14,99%

44,15%

27,40%

34,64%

Normaal

22,50%

22,53%

28,33%

33,50%

39,36%

29,70%

Behoorlijk

15,85%

9,40%

32,77%

13,66%

26,72%

21,44%

Matig

3,62%

5,09%

6,88%

2,47%

2,07%

4,10%

Onvoldoende

9,52%

12,29%

17,03%

6,22%

4,45%

10,12%

 

Toestand van de gewestwegen

De metingen vonden plaats in 2013. Dat is na de strenge winters van de afgelopen jaren. De werkzaamheden van najaar 2013, 2014 en 2015 zijn niet in het rapport vervat.

Antwerpen

In Antwerpen zijn 71,75% van de gewestwegen in behoorlijke, normale of uitstekende staat. Het aantal uitstekende en goede wegvakken blijft status quo. Het aandeel gewestwegen dat onvoldoende scoort bedraagt 28,26%.

Limburg

In Limburg zijn 78,34 % van de gewestwegen in behoorlijke, normale of uitstekende staat. Het aantal uitstekende wegvakken stijgt. 21,67% van de Limburgse gewestwegen scoort onvoldoende. Deze vakken vertonen een dalende trend.

Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant zijn 56,38% van de gewestwegen in behoorlijke, normale of uitstekende staat. Het aantal uitstekende wegvakken blijft status quo. 43,61% van de gewestwegen in Vlaams-Brabant scoort onvoldoende.