Knooppunt Langerbruggestraat in Oostakker afgewerkt

Het nieuwe, veilige knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker is zo goed als af. Op 31 mei gaat dit nieuwe op- en afrittencomplex open voor verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Havenbedrijf Gent investeren zo samen in een veilige en vlotte R4. De gevaarlijke kruispunten aan de Langerbruggestraat en Wittewalle/Imsakkerlaan zijn voorgoed verleden tijd. Voor de fietsers is een goede fietsverbinding met fietstunnel gerealiseerd tussen Oostakker én de haven en het veer. “Vlaanderen heeft ruim 11 miljoen euro geïnvesteerd in een vlot en veilig verkeersknooppunt,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Alle weggebruikers gaan erop vooruit. In 1 klap hebben we 2 van de meest beruchte en gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen weggewerkt. Fietsers krijgen voortaan een aparte en veilige verbinding.”

Helpende handen

Vandaag, op maandag 22 mei kwamen gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Jan Briers en voorzitter van het Gentse Havenbedrijf Mathias De Clercq de aannemers een handje toesteken. Ze plaatsen fietsmarkeringen op de nieuwe brug. Zo zetten ook zij het belang van dit nieuwe knooppunt voor Oostakker, de haven en de Gentse kanaalzone in de verf. 

“Deze mooie realisatie van het Agentschap Wegen en Verkeer is een grote verbetering voor de leefbaarheid van Oostakker èn voor de bereikbaarheid van de havenbedrijven. Het nieuwe complex stuurt het vrachtverkeer rechtstreeks naar de snelwegen of naar het havengebied,“ aldus gouverneur Jan Briers. 

“Zowel voor de werknemers in de haven, de bewoners van Oostakker als de havenbedrijven is het nieuwe knooppunt een hele verbetering. Ze kunnen niet alleen vlotter maar ook veiliger op hun bestemming geraken. Ook voor fietsers is er nu een veilige en comfortabele verbinding tussen Oostakker en de haven," voegt Mathias De Clercq eraan toe.

Een nieuw knooppunt voor veiliger en vlotter verkeer

Het nieuwe knooppunt bestaat uit een brug over de R4 en het spoor. Langs beide zijden van de brug is een rotonde gebouwd waar de op- en afritten van de R4 op aantakken. Aan de kant van Oostakker zorgt de rotonde voor een vlotte uitwisseling van verkeer van en naar Oostakker. Langs de andere zijde maakt de rotonde vlot verkeer mogelijk van en naar het veer en de havenbedrijven. Het nieuwe complex is een veilige oplossing voor de twee gevaarlijke kruispunten op de Kennedylaan (R4), namelijk het kruispunt met de Langerbruggestraat en het kruispunt met Wittewalle/Imsakkerlaan.

Het Havenbedrijf Gent legde een verbindingsweg aan tussen de Langerbruggestraat en de Imsakkerlaan aan het Mercatordok. Deze volledig nieuwe weg, loopt evenwijdig met de John Kennedylaan. 

Fietsers rijden vanaf nu op een dubbelrichtingsfietspad op de brug. Aan de kant van Oostakker is een fietstunnel gebouwd onder de afrit van de R4. Zo is een veilige en comfortabele fietsverbinding gerealiseerd tussen de haven/veer en Oostakker. Ook langs de nieuwe verbindingsweg met de Imsakkerlaan ligt een dubbelrichtingsfietspad.  

Havenbedrijf renoveert Langerbruggestraat

Het Havenbedrijf maakte van de gelegenheid gebruik om een deel van de Langerbruggestraat tussen het nieuwe knooppunt en de Göteborgstraat richting het veer van Langerbrugge opnieuw aan te leggen. Dit stuk van de straat is volledig vernieuwd: van riolering tot een wegdek in asfalt. Naast de weg komt er tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad. Tegen 30 mei zullen ook deze werken afgerond zijn. Het definitieve fietspad zal in het voorjaar van 2018 op de verhoogde berm tussen de gracht en de terreinen van Honda worden aangelegd.