Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N35f

Uitvoering in verschillende fases

De volledige aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg gebeurt in fases, gespreid over verschillende jaren. 

Fase 1 (mei 2020 - eind mei 2021)

  • Het eerste deel van de nieuwe omleidingsweg tussen de spoorweg en de brug over de IJzer wordt aangelegd.
  • Tegelijk wordt ook een nieuwe verbindingsweg aangelegd die de Kapellestraat verbindt met de IJzerdijk. Waar de omleidingsweg de Kapellestraat kruist, zal de Kapellestraat immers ‘geknipt’ worden. Er zal dus geen toegang zijn vanop de Kapellestraat naar de omleidingsweg. Daarom wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd waardoor de Kapellestraat kan aansluiten op de IJzerdijk. Op die manier blijft het centrum van Diksmuide bereikbaar voor de bewoners van Sint-Jacobskapelle.
  • Fase 1 omvat ook de voorbereidende werken voor fase 2: het gebruiksklaar maken van de zone tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg. Dat omvat het gebied munitievrij maken en het rooien van bomen waar nodig. 
  • Tenslotte omvat fase 1 ook de voorbereidende grondwerken voor de aanleg van de nieuwe brug van de omleidingsweg over de IJzer. De brug zelf wordt nog niet geïnstalleerd; dat gebeurt pas in een latere fase. Eerst moet de opgehoogde grond nog een hele tijd rusten voor hij voldoende stabiel is. 
Faseringskaart N35f Diksmuide_fase1

Fase 2 (start vermoedelijk voorjaar 2022)

  • In de tweede fase van de werken wordt de rotonde aangelegd aan de Kaaskerkestraat, waar de nieuwe omleidingsweg op aansluit.
  • We leggen het eerste stuk van de omleidingsweg aan, van de rotonde tot net voorbij de Vlavaart.

 

Omleidingsweg Diksmuide fase 2

Een precieze timing voor de volgende fases staat nu nog niet vast. Voor de start van elke fase vindt u alle info over de verkeershinder op het tabblad 'Actuele hinder.'