Overslaan en naar de inhoud gaan

Spitsstroken op de E313 tussen Hasselt en Lummen

Spitsstroken op de E313 tussen Hasselt en Lummen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Weg

E313

Opname en verslag infosessie 

Op dinsdag 28 november 2023 organiseerden we een digitaal infomoment naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning en het bijhorend openbaar onderzoek. Dat onderzoek is sinds 15 december afgelopen. Geïnteresseerden kunnen de opname en presentatie met verslaggeving van de gestelde vragen tijdens de infosessie herbekijken of de rubriek met de meest gestelde vragen lezen.

Wat en waarom?

Vlotter verkeer, zowel op de snelweg als daarnaast

Dit meerjarenproject omvat spitsstroken in beide rijrichtingen op de E313 tussen Lummen en Hasselt-Oost. In een eerste fase wordt enkel de rijrichting naar Hasselt uitgevoerd tussen de zuidzijde van het klaverblad Lummen tot het complex Hasselt-West. De spitsstroken zullen aansluiten op de bestaande stroken tussen Beringen-Ham en de verkeerswisselaar in Lummen. De pechstroken worden straks dynamisch ingezet als spitsstroken op piekmomenten om de doorstroming op de snelweg te verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen te verminderen. 

Het streefdoel is een duurzame oplossing te vinden, waarbij rekening gehouden wordt met een veilige afwikkeling op de afritten 26bis Industrie Zolder-Lummen, 27 Hasselt-West, 28 Hasselt-Zuid, 29 Hasselt-Oost. De bestaande pechstrook wordt optimaal ingezet om zo weinig mogelijk uit te breiden naar de buitenkanten van de autosnelweg. Uitzondering hierop zijn de pechhavens om de 500 meter en seinbruggen om de 750 meter.

 

DE STAPPEN IN HET PROJECT

Milieueffectenrapport

Bij elk project streven we naar een evenwicht tussen verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en leefbaarheid. Daarom werd een uitgebreide MER-studie uitgevoerd om de effecten van spitsstroken over het traject tussen Lummen en Hasselt-Oost grondig te onderzoeken. In het milieueffectenrapport worden de mogelijke gevolgen voor mens en milieu belicht. Het geeft aan hoe eventuele negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd. Het integrale dossier is online beschikbaar in het MER register van het Departement Omgeving.

Informatie- en luisterrondes

  1. In de loop van 2021 kregen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. Eerst werd de scope van het onderzoek bepaald. Wat moest er onderzocht worden en hoe zou dit gebeuren? Er liepen gesprekken met de gemeenten Lummen en Hasselt, met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de provincie Limburg, Vlaamse Milieu Maatschappij en vzw Abdij Herkenrode. De MER-experts wilden ook al een eerste zicht krijgen op de visie van de bewoners en bedrijven van de betrokken gemeenten. Daarom werd een eerste participatiemoment georganiseerd in de zomer van 2021.
     
  2. In juni 2021 organiseerden we een digitaal participatiemoment voor de start van de participatieperiode. Hier werd het project gekaderd en werd er ingegaan op de onderzoeksopzet van het milieueffectenrapport. Raadpleeg de video’s, presentatie en verslagen van dit participatiemoment.
     
  3. In september 2022 volgde er een tweede participatieronde, over de bevindingen van deze studie. We behandelden de mogelijke gevolgen en ook hoe we eventuele negatieve gevolgen kunnen vermijden, milderen, verhelpen of compenseren. Ook hier konden de bewoners en bedrijven van de betrokken gemeenten hun ideeën, bedenkingen en suggesties uiten. Herbekijk de video’s, presentatie en verslagen van deze ronde.
     
  4. Eind november 2023 organiseerden we een infosessie naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning. Geïnteresseerden kunnen de opname en presentatie met verslaggeving van de gestelde vragen tijdens de infosessie herbekijken of de rubriek met de meest gestelde vragen lezen.

Openbaar onderzoek

Eind september 2023 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij Ruimte Vlaanderen. In het kader van deze vergunningsprocedure loopt van 16 november t.e.m. 15 december een openbaar onderzoek. Tegen mei 2024 verwachten we een beslissing van het Departement Omgeving over deze vergunning.

Waar staan we nu?

Op zoek naar een aannemer

Binnenkort wordt er een aannemer aangesteld die in de loop van 2024 zal starten met de voorbereidende werken. Om de werken te kunnen uitvoeren, zijn er werfinstallatiezones nodig. Deze zones voor werfinstallaties kunnen door de aannemer worden gebruikt voor de inrichting van werfketen, de stockage van bouwmaterialen, gronden en materieel, etc. De zone is bij voorkeur ook gelegen in de nabijheid van de uit te voeren werken, om nodeloos werfverkeer over de openbare weg te vermijden.

In een eerste fase, vanaf midden 2024, wordt enkel de rijrichting naar Hasselt uitgevoerd tussen de zuidzijde van het klaverblad Lummen tot het complex Hasselt-West.