Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectzones

Projectzones

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R43

Projectzone 1: Kruispunt Industrielaan

Wat doen we?

  • Nieuwe rotonde aan de kruising tussen de Industrielaan en de Ringlaan (R43) met vrachtwagenparking. De nieuwe rotonde zal qua inrichting vergelijkbaar zijn met die aan AZ Alma. Net als die rotonde zal ook de nieuwe toegankelijk zijn voor uitzonderlijk vervoer. 
  • We leggen dubbelrichtingsfietspaden aan met groene tussenstroken aan beide kanten van de ringlaan. Als fietser heb je hierdoor meer ruimte en rij je veiliger afgeschermd van het wegverkeer.
  • De Brugsesteenweg sluiten we af van de Ringlaan. Zo zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming op die ring. We vermijden dat stilstaand verkeer vanuit de zijstraten een ring moet oprijden waar het verkeer met een snelheid van maximum 70 kilometer per uur rijdt. Tussen de Leopoldlaan (N9) en de Brugsesteenweg komt een nieuwe ontsluitingsweg zodat bewoners niet onnodig moeten omrijden.
  • We verlengen de afslagstrook naar de Leopoldlaan/Zeelaan (N9) richting Maldegem. Zo vermijden we file bij een latere toename van verkeer op de ring. 

Waar staan we nu?

Voor het eerste deel van de werken is de omgevingsvergunningsaanvraag in juli 2021 ingediend. Het openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag vond plaats in de zomer van 2021. Als alles volgens plan loopt, starten de werken hier vanaf 2022

 

Projectzone 2: Kruispunt Raverschootstraat

Wat doen we?

  • We bouwen het kruispunt aan de Raverschootstraat om. Je zal hier na de werken de ring enkel nog kunnen oprijden vanuit het centrum van Eeklo. Alle andere bewegingen zijn niet meer mogelijk met de auto. 
  • Fietsers kunnen de ringlaan (R43) wel nog kruisen via een fietstunnel.

Waar staan we nu?

In 2022 werken we verder aan het technische ontwerp van de projectzone. Nadien kunnen we met dit ontwerp de omgevingsvergunning aanvragen. Zo een vergunning is nodig om de werken te kunnen uitvoeren.

Projectzone 3: Nieuwendorpe – Tieltsesteenweg (N499)

Wat doen we?

  • We leggen hier een nieuw stuk ring aan tussen Nieuwendorpe en Tieltsesteenweg (N499). Via een nieuwe brug rijden bestuurders over het Kanaal van Eeklo (Eeklose Vaart). Een rotonde verbindt de Ringlaan (R43) met de Tieltsesteenweg (N499).
  • Er komen dubbelrichtingsfietspaden die aansluiten met de bestaande fietspaden langs de Ringlaan (R43) en de fietspaden langs het Kanaal van Eeklo. Dankzij een fietsbrug over de Tieltsesteenweg vervolgen fietsers hun weg zonder een auto te kruisen. Een fietspad langs het Kanaal van Eeklo zorgt voor een veilige verbinding tussen de Tieltsesteenweg en de fietsbrug over het Schipdonkkanaal.

Waar staan we nu?

Voor projectzone 3 van de Ring rond Eeklo starten we met een milieueffectenonderzoek. In dit onderzoek bestuderen we de impact van de aanleg van die nieuwe weg op mens en omgeving. Het is naar aanleiding van de opmaak van het MER-rapport dat we op dinsdag 7 en 21 december 2021 (digitale) infosessies met inspraakmogelijkheid organiseren. 

Projectzone 4: Tieltsesteenweg (N499)– Gentsesteenweg (N9)

Wat doen we?

  • In de laatste projectzone leggen we een nieuw stuk weg aan tussen de Tieltsesteenweg (N499) en de Gentsesteenweg (N9). Deze verbinding komt zo dicht mogelijk tegen de bestaande bebouwing. Zo houden we de ring zo ver mogelijk weg het provinciaal domein Het Leen. Via een rotonde aan Dullaert kunnen bestuurders vlot de achterliggende wijken bereiken.
  • Het dubbelrichtingsfietspad langs de ring wordt doorgetrokken zodat fietsers veilig en vlot fietsen van de Tieltsesteenweg langs het Leiken, de Zandstraat, de Katoenstraat naar de Gentstesteenweg (N9). Aan de Bogaertmoerstraat komt een fietsbrug over de nieuwe ring. Die nieuwe fietsbrug vormt voor wandelaars en fietsers een snelle en veilige verbinding tussen het centrum en het provinciaal domein Het Leen.

Waar staan we nu?

Ook voor projectzone 4 loopt een milieueffectenonderzoek. Tijdens de procedure van de opmaak van een milieueffectenrapport is er een openbaar moment met inspraakmogelijkheid. Dit openbaar moment vindt samen plaats met de (digitale) infosessies voor het MER-rapport van projectzone 3.

Wil je niets missen van de procedurestappen die we nemen?

Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van het project Ring rond Eeklo om de laatste actuele informatie te ontvangen. Van zodra er meer informatie is over de planning, lees je dit op deze webpagina.