Overslaan en naar de inhoud gaan

Ring rond Eeklo

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R43

Wat en waarom?

Nieuwe verbindingsweg rond Eeklo-centrum

De Ring rond Eeklo is een project dat al vele jaren op tafel ligt. In 2023 zetten we een volgende stap met de start van de eerste werken. Door de Ringlaan (R43) verder te bouwen vanaf Nieuwendorpe tot aan de Gentsesteenweg (N9) maken we een nieuwe verbindingsweg rond Eeklo-centrum. We willen doorgaand verkeer uit het centrum van Eeklo weren. Zo maken we dat centrum aangenamer voor bewoners en bezoekers. Doorgaand verkeer moet zich via de ring vlot langs de stad kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd moet de ring ook vlot toegang bieden tot plaatsen zoals het ziekenhuis AZ Alma, het industrieterrein Nieuwendorpe en de scholencampus Ten Doorn. Ten slotte moeten ook fietsers zich veilig en snel langs de ring verplaatsen.

Veilige fietsverbindingen met de wijken en het centrum van Eeklo

Voor fietsers leggen we meer dan 4 kilometer dubbelrichtingsfietspaden aan. Een fietstunnel, twee fietsbruggen en aansluitingen met de lokale fietspaden zorgen voor veilige en snelle verbindingen zonder hinder van auto’s.

Vlotter verkeer langs het centrum van Eeklo

Na de aanleg van een verbindingsweg rij je vlot rond het centrum via de Ringlaan (R43), de Tieltsesteenweg (N499) en zo verder naar de Gentsesteenweg (N9). De kruispunten vervangen we door rotondes met vlotte aansluitingen voor lokaal verkeer. Zo krijgen we niet alleen vlotter verkeer, maar ook een veiligere ring.

Verhoogde leefbaarheid in de wijken

Met een ring weren we het doorgaand verkeer uit het centrum van Eeklo en kunnen we het verkeer beter sturen. Zo maken we Eeklo-centrum aangenamer voor zowel bewoners als bezoekers.

Aandacht voor de omgeving in de buurt van de ring

Het project bestaat uit meer dan de aanleg van een verbindingsweg rond Eeklo-centrum. Zo hebben we bij de bouw ook aandacht voor de landschappelijke inpassing van de ring en de impact van de ring op de buurt. We houden rekening met de typische landschappen in het Meetjesland zoals bomenrijen langs waterwegen en perceelsgrenzen en versterken deze verder. Om geluidshinder te beperken worden geluidsbermen en geluidsschermen langs de ring rond Eeklo geplaatst.

Timing en impact?

Werken gefaseerd aangepakt

De nieuwe ringweg wordt niet in één adem gebouwd. Het is een project met verschillende snelheden. Vanaf 21 augustus 2023 startte Wegen en Verkeer met de werken van projectzone 1: de herinrichting van de Ringlaan tussen de Industrielaan en Nieuwendorpe. Die duren ongeveer 9 maanden, tot begin mei 2024.

Bekijk de timing van de werken in detail op het tabblad ‘Timing en fasering’.

Hinder vanaf 26 februari 2024

Op 26 februari start de aannemer aan fase 3 van de werken. Tijdens fase 3 is er hinder voor het verkeer. Op het tabblad ‘Actuele hinder’ vindt u de laatste info over de verkeershinder en de omleidingen.