Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER spitsstroken Hasselt-Lummen

Project-MER spitsstroken Hasselt-Lummen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E313

Op dinsdag 20 september organiseerden we een digitaal participatiemoment naar aanleiding van de resultaten van het project-MER en de terinzagelegging die daarop volgt. Op https://www.spitsstrokene313-lummenhasselt.be/ kan u de opname van de informatievergadering herbekijken en de presentatie terugvinden.

In september 2020 werd op de E313 tussen Lummen en Beringen in beide richtingen een nieuwe spitsstrook in gebruik genomen, de eerste in Limburg. Volgend voorjaar starten de werken om deze spitsstrook te verlengen tot in Ham. Er loopt nu ook een studie naar de realisatie van een soortgelijke dynamische spitsstrook aan de zuidzijde van het klaverblad op de E313 tussen Lummen en Hasselt-Oost. Het milieueffectenrapport (MER) is nu klaar om in te dienen bij de bevoegde instanties. De bevindingen hiervan werden in september 2022 toegelicht tijdens een digitaal participatiemoment. Hierna wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. AWV wil deze dynamische spitsstroken met pechhavens gefaseerd in een meerjarenproject uitvoeren.

Wat en waarom?

Vlotter verkeer, zowel op de snelweg als daarnaast

Met dit project wil men niet enkel de files op de E313 aanpakken, maar ook het sluipverkeer verminderen. Ook wordt de verbinding gemaakt met het traject Lummen-Ham.

Het streefdoel is een duurzame oplossing te vinden, waarbij rekening gehouden wordt met een veilige afwikkeling op de afritten 26bis Industrie Zolder-Lummen, 27 Hasselt-West, 28 Hasselt-Zuid, 29 Hasselt-Oost. Ook wil men optimaal gebruik maken van de bestaande pechstrook en zo min mogelijk uitbreiden naar de buitenkanten van de autosnelweg. Uitzondering hierop zijn de pechhavens. Aangezien er bij het gebruik van de spitsstroken geen pechstrook meer is, worden er pechhavens voorzien met een tussenafstand van ongeveer 500m. 

Milieueffectenrapport

AWV kiest er bewust voor om een project-MER op te stellen. In dit milieueffectenrapport worden de mogelijke gevolgen voor mens en milieu onderzocht. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Hoewel het hier niet gaat om een uitbreiding van de autosnelweg, koos AWV er als goede huisvader toch voor om een MER-studie te doen.

Na het opstellen van het milieueffectenrapport, kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Informatie- en luisterronde

In de loop van 2021 kregen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. Eerst werd de scope van het onderzoek bepaald. Wat moest er onderzocht worden en hoe zou dit gebeuren? Er liepen gesprekken met de gemeenten Lummen en Hasselt, met Agentschap Natuur en Bos (ANB), de provincie Limburg, Vlaamse Milieu Maatschappij en vzw Abdij Herkenrode. De MER-experts wilden ook al een eerste zicht krijgen op de visie van de bewoners en bedrijven van de betrokken gemeenten. Daarom werd een eerste participatiemoment georganiseerd in de zomer van 2021.

Op 22 juni 2021 organiseerden we een digitaal participatiemoment voor de start van de participatieperiode. Hier werd het project gekaderd en werd er ingegaan op de onderzoeksopzet van het milieueffectenrapport.


Je kan video’s, presentatie en verslagen van de participatie raadplegen op deze link.


 

Op 20 september 2022 volgde er een tweede participatieronde, over de bevindingen van deze studie. We behandelden de mogelijke gevolgen en ook hoe we eventuele negatieve gevolgen kunnen vermijden, milderen, verhelpen of compenseren. Ook hier konden de bewoners en bedrijven van de betrokken gemeenten hun ideeën, bedenkingen en suggesties uiten.

Je kan video’s, presentatie en verslagen van de participatie raadplegen op deze link.

Raadpleeg het integrale dossier

Het integrale dossier van het ontwerp-MER is nu al online beschikbaar op de MER-dossierdatabank van Omgeving.Vlaanderen.be. Surf naar https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank en ga naar dossiernummer PR3396.

Reageren op het ontwerp-MER kan ook bij de betrokken stad of gemeente, of rechtstreeks bij de Dienst MER (mer@vlaanderen,be met vermelding dossiernummer),  tot en met 6 oktober 2022. 

 

Timing?

Over de timing en fasering

Een eerste fase zal uitgevoerd worden tussen Lummen en complex Hasselt-West.

Medio 2023 wordt het dossier ingediend voor de omgevingsvergunningsaanvraag, met daarin het MER-rapport. 

De eerste werken worden ten vroegste in de loop van 2024 verwacht.