Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R40

Wat gaan we doen? 

We bereiden de Dampoort volledig voor op nieuwe verkeersstromen. De rijstroken aan het kruispunt met de Koopvaardijlaan worden herschikt en er komen verkeerslichten bij. Daarnaast vernieuwen we de busperrons op het Antwerpenplein, komen er veiligere fietspaden en een nieuwe gescheiden riolering.

Toekomstbeeld Dampoort 2

Vernieuwen kruispunt Koopvaardijlaan

Aan de kruising van de Dampoort met de Koopvaardijlaan leggen we een volwaardig kruispunt aan. Daarbij plaatsen we nieuwe verkeerslichten op dit kruispunt. 

In het begin van de Koopvaardijlaan komt er staduitwaarts één rijstrook bij. Daardoor verdwijnt de parkeerstrook die hier nu nog ligt.

Op de rotonde zelf herschikken we de rijstroken. Die zullen voortaan verder van de zwaaikom, dat is het water in het midden van de Dampoort, af liggen. Zo kunnen we na het openen van de Verapazbrug nog een kleine ingreep doen op het kruispunt met de Koopvaardijlaan. We nemen vanaf dan één rijstrook weg richting Dok-Zuid en gebruiken die ruimte om om op de Dampoort niet langer 1 maar wel 2 rijstroken naar de Koopvaardijlaan open te stellen.

Aanpassing rijstroken Dampoort

Heraanleg Antwerpenplein

Ook aan het Antwerpenplein werken we zowel boven als onder de grond. De grootste wijziging bovengronds zijn de bushaltes. Alle bussen die vertrekken in de richting van de Dampoort komen na de werken op het Antwerpenplein te liggen. Daarbij vernieuwen we alle busperrons.

Toekomstbeeld Antwerpenplein

Tussen de Antwerpsesteenweg en de Kleindokkaai komt er een stuk dubbelrichtingsfietspad bij. Dit fietspad zal achter de nieuwe busperrons bij de Antwerpsesteenweg lopen. Dat is veiliger voor fietsers omdat ze zo niet kruisen met busreizigers die de bus op-en afstappen. De bushalte onder de spoorwegbrug verdwijnt. Zo maken we komaf met de gevaarlijke situatie onder de brug waarbij fietsers, voetgangers en buspassagiers elkaar kruisen.

Antwerpenplein Dampoort toekomstbeeld

Onder de grond voeren we ingrijpende rioleringswerken uit. Die zijn nodig voor de latere heraanleg van de Land van Waaslaan. Door de werken samen met de heraanleg van het Antwerpenplein uit te voeren, vermijden we dat we hier binnen een aantal jaar opnieuw de weg moeten openbreken.

Comfortabele en brede fietspaden

Met de heraanleg van de Dampoort zal het voor fietsers een stuk aangenaam en veiliger rijden worden langs dit drukke knooppunt. Er komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad van 3,5 meter breed tussen de Antwerpsesteenweg en de Koopvaardijlaan. Ook de oversteek parallel aan de spoorwegbrug wordt verbreed tot 3,5 meter. Fietsers krijgen hier ook een beetje meer opstelruimte en zullen in één tijd kunnen oversteken. Het fietspad voor het station Gent-Dampoort blijft gezien de beschikbare ruimte beperkt tot 2,5 meter. 

Vereenvoudigde versie ontwerpplan

Hieronder ziet u een vereenvoudigde versie van het ontwerpplan voor de Dampoort.

 

WOV Dampoort Overzichtskaart

De verdere toekomst van de Dampoort - Gentspoort

Ten slotte nog de vraag of dit alles betekent dat er geen tunnel onder de Dampoort komt? Die vraag is intussen beantwoord. In het kader van het project Gentspoort zullen er een aantal mobiliteitsknooppunten in Gent worden aangepakt. De stationsomgeving van Dampoort speelt hierin een hoofdrol en zal een volledig andere aanblik krijgen. Dit houdt onder meer in dat er een tunnel voorzien wordt voor doorgaand verkeer onder de Dampoort. De plannen voor dit project zitten echter nog in studiefase en de uitvoering is niet voor de eerste jaren. In afwachting zal het verkeer na deze werken al vlotter en veiliger langs de Dampoort kunnen passeren. Meer informatie over de toekomstplannen voor Gent vindt u via www.gentspoort.be 

De wegen-en rioleringswerken aan de Dampoort moeten dit verkeersknooppunt voorbereiden op de komst van de Verapazbrug. Lees meer informatie over de bouw van deze brug.