Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw kruispunt op Dampoort en heraanleg Antwerpenplein

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R40

In 2024 is het zover, dan opent in het noorden van Gent de Verapazbrug. De brug zal de Muidelaan met de Afrikalaan verbinden. Dit zal ervoor zorgen dat de verkeersstromen op de Dampoort wijzigen. Om de Dampoort nu al klaar te stomen voor deze gewijzigde verkeersafwikkeling, startten op 25 mei 2021 de wegen- en rioleringswerken. Deze werken zullen ongeveer 2 jaar duren.

Wat en waarom?

Ontdek alles over de werken in onderstaand filmpje.

Waarom voeren we deze werken uit? 

De stadsring (R40) loopt nu via Dok-Noord en Dok-Zuid naar de Dampoort. Met de komst van de Verapazbrug verleggen we die stadsring naar de Afrikalaan. De grote verkeersstroom zal daardoor via de Koopvaardijlaan op Dampoort aansluiten en niet langer via Dok-Zuid. Na de komst van de Verapazbrug worden Dok-Noord en het Stapelplein autoluw. Op Dok-Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden.

Daarnaast zal de Verapazbrug voor een vlottere verbinding met de R4 zorgen. Heel wat verkeer rijdt nu nog van en naar de R4 via de Muide. Maar dit traject is niet geschikt voor zoveel (zwaar) verkeer. Eenmaal de Verapazbrug er is zal ook de verkeersdruk op de Muide afnemen.

Dampoort verkeersstromen

Huidige en toekomstige verkeersstromen Dampoort

Wat gaan we doen? 

We bereiden de Dampoort voor op de nieuwe verkeersstromen. De rijstroken aan het kruispunt met de Koopvaardijlaan worden herschikt en er komen verkeerslichten bij. Daarnaast vernieuwen we de busperrons op het Antwerpenplein, komen er veiligere fietspaden en een nieuwe gescheiden riolering.

Toekomstbeeld Dampoort

Lees hier meer uitgebreide info over de plannen. 

Timing en impact?

Wegen- en rioleringswerken:

Op 25 mei startten de wegen- en rioleringswerken. Op dat moment beginnen we met de heraanleg van de Dampoort en het Antwerpenplein. De werken zullen ongeveer 2 jaar duren.

Tijdens de werken blijft het verkeer op de Dampoort altijd mogelijk. Toch zullen deze heel wat hinder veroorzaken. Voor de volledige duur van de werken, geldt alvast het onderstaande:

Gemotoriseerd verkeer

Verkeer van en naar Lochristi, Sint-Amandsberg, Destelbergen en de R4 blijft altijd mogelijk, zij het via een verminderd aantal rijstroken. Voorzie een langere reistijd dan normaal.

Alleen de Koopvaardijlaan zal van november 2021 tot oktober 2022 volledig afgesloten zijn voor het verkeer.

Fietsers

  • Het fietspad op de Dampoort-rotonde is tijdens een deel van de werken deels onderbroken. De fietspaden die beschikbaar blijven, worden daarom dubbelrichtingsfietspaden.
  • Fietsers die naar het station moeten, maken liefst zoveel mogelijk gebruik van fietsroute via de fietstunnel onder de spoorweg. Deze fietstunnel is bereikbaar via de Dendermondsesteenweg of het fietspad naast de spoorweg.
  • Daarnaast komt op het Antwerpenplein een tijdelijke fietsenstalling.

Busreizigers

De bushaltes ter hoogte van de Antwerpsesteenweg en het Antwerpenplein worden verplaatst. De haltes voor bussen die stadinwaarts rijden, komen op de Kasteellaan en de Dampoortstraat. De haltes voor bussen die staduitwaarts rijden komen deels op de Kasteellaan en deels op de Hagelandkaai. Meer info op www.delijn.be/dampoort.

Onder ‘Timing en fasering’ leest u meer uitgebreide info over de aanpak van en hinder tijdens de werken. 

 

De wegen- en rioleringswerken aan de Dampoort moeten dit verkeersknooppunt voorbereiden op de komst van de Verapazbrug. Lees meer informatie over de bouw van deze brug.