Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw kruispunt op Dampoort en heraanleg Antwerpenplein

Nieuw kruispunt op Dampoort en heraanleg Antwerpenplein

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R40

De komst van de Verapazbrug ten noorden van de Dampoort zal ervoor zorgen dat de verkeersstromen in het noorden van Gent en op de Dampoort wijzigen. Om de Dampoort klaar te stomen voor deze gewijzigde verkeersafwikkeling, gaan we, wellicht vanaf het voorjaar van 2021 aan de slag op de rotonde van de Dampoort en het Oktrooiplein. Er komt een volwaardig kruispunt op de aansluiting van de Koopvaardijlaan met de Dampoort. Om hiervoor voldoende ruimte te creëren, wordt ook de noordkant van het Antwerpenplein aangepakt. Tegelijkertijd vinden rioleringswerken plaats op het Oktrooi- en Antwerpenplein.

Wat en waarom?

Ontwerp van Antwerpenplein in Gent

Nieuw kruispunt op de Dampoort

Nu loopt de stadsring via Dok-Noord en Dok-Zuid naar de Dampoort. Met de komst van de Verapazbrug verleggen we de stadsring naar de Koopvaardijlaan. De grote verkeersstroom zal met andere woorden via de Koopvaardijlaan op Dampoort aansluiten en niet langer via Dok-Zuid. Om klaar te zijn voor deze wijziging, bouwen we een nieuw kruispunt op Dampoort. De rijstroken worden herschikt en er komen een aantal verkeerslichten bij voor wie naar de Koopvaardijlaan rijdt en voor wie uit de Koopvaardijlaan komt. 

Voor een vlotte verkeersafwikkeling komen er in het begin van de Koopvaardijlaan twee rijstroken richting de Vliegtuiglaan. De parkeerstrook langs de rijstrook richting de Vliegtuiglaan moet hiervoor wijken. 

Fietsers

Er komt een stuk dubbelrichtingsfietspad bij, zodat na de werken fietsers tussen de Kleindokkaai en de Antwerpsesteenweg een dubbelrichtingsfietspad kunnen nemen. Aan de Koopvaardijlaan komen verkeerslichten voor fietsers. Alle bushaltes worden verplaatst naar het Antwerpenplein en op het Antwerpenplein wordt het fietspad achter de bushaltes aangelegd. Hierdoor scheiden we de opstappende reizigers van de fietsers. 

Heraanleg Antwerpenplein

Op het Antwerpenplein werken we zowel boven als onder de grond. De grootste wijziging bovengronds zijn de bushaltes. Alle bussen die vertrekken in de richting van de Dampoort komen na de werken op het Antwerpenplein te liggen. Het aantal rijstroken voor alle bewegingen blijft hetzelfde als nu. Onder de grond voeren we ingrijpende rioleringswerken uit. Die zijn nodig voor de latere heraanleg van de Land Van Waaslaan. Door de werken samen met de heraanleg van het Antwerpenplein uit te voeren, vermijden we dat we binnen een aantal jaar opnieuw werken moeten uitvoeren op het Antwerpenplein.

 

Timing en impact?

De werken aan de Dampoort en het Antwerpenplein starten in het voorjaar van 2021 en zullen ongeveer twee jaar duren. Voor deze werken kunnen starten, komen de nutsmaatschappijen langs. We zullen in verschillende fasen werken, om zo veel mogelijk verkeersbewegingen per fase open te houden. Enkel de Koopvaardijlaan moet volledig onderbroken worden tijdens de werken. 

Communicatie

Voor de start van de werken, organiseren we een infomoment voor de ondernemers en de bewoners uit de buurt. Blijft u graag op de hoogte van de werken, schrijf u dan zeker in voor de digitale nieuwsbrief over de werken. Zo ontvangt u alle nieuws rechtstreeks in uw mailbox.