Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R40

Fase 1B - 31 mei tot november 2021

In de eerste maanden werken we ter hoogte van de zwaaikom. 

Fietsers
 • Het is niet meer mogelijk om de volledige rotonde rond te rijden. Fietsers worden omgeleid via het fietspad achter de spoorwegbrug.  
Gemotoriseerd verkeer:
 • Op de rotonde wordt u via 1 rijstrook langs de werfzone geleid. 
 • Verkeer naar de Koopvaardijlaan volgt de omleiding via de Land van Waaslaan en de Antwerpsesteenweg. 
Omleidingsplan Dampoort Fase 1B

Fase 2 - september tot november 2021

Van eind september tot oktober bereiden we de Dampoort voor op de derde en meest uitgebreide fase van de werken. In die derde fase zal de verkeershinder het grootst zijn. Want dan moeten we zowel de Koopvaardijlaan als de aansluiting van de Antwerpsesteenweg op de Dampoort afsluiten voor het verkeer. Tijdens fase 2 lopen de werken van fase 1 gewoon verder.

Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen voeren we van 20 september tot 7 november heel wat voorbereidende werken uit.

Vanaf zaterdag 2 oktober zijn de bushaltes van De Lijn verplaatst van het Antwerpenplein naar tijdelijke bushaltes in de Dampoortstraat, Hagelandkaai en de Kasteellaan. Die tijdelijke haltes zullen zeker tot november 2022 in dienst blijven.  

Van 18 oktober tot 26 oktober zal er onder de verschillende bogen van de spoorwegbrug gewerkt worden. Dit zal zorgen voor bijkomende hinder en een gewijzigde verkeerssituatie voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.  

Meer weten over de impact en hinder tijdens deze fase van de werken? Klik door naar actuele hinder

Fase 3 - november 2021 tot en met mei 2022

In deze fase van de werken breidt de hinder voor het verkeer uit. De Koopvaardijlaan en de aansluiting op de Antwerpsesteenweg zijn in deze periode afgesloten voor het verkeer. Op de Afrikalaan kan het verkeer de werfzone in 2 richtingen passeren. 

Fietsers:
 • De oversteekplaats achter de spoorwegbrug blijft deels open zodat fietsers richting station niet moeten rond rijden.
 • Er wordt een enkelrichtingsfietspad voorzien langs de werfzone afgescheiden van het verkeer door New Jerseys
 • Fietsers komende van het station of de stad richting Antwerpsesteenweg en Land van Waaslaan kunnen geen gebruik meer maken van de oversteekplaats achter de spoorwegbrug. Zij moeten een kleine omleiding volgen via de Dendermondsesteenweg
Fietsers die naar station Gent-Dampoort willen:
 • Komende uit Sint-Amandsberg en Oostakker gebruikt u liefst de fietstunnel via de Dendermondsesteenweg om zo de fietsenstalling voor het station te bereiken.
 • Ofwel maakt u gebruik van de tijdelijke fietsenstalling op het Antwerpenplein.
Bussen:
 • De bushaltes ter hoogte van de Antwerpsesteenweg en het Antwerpenplein zijn verplaatst naar de Kasteellaan, Dampoortstraat en Hagelandkaai. Meer info daarover kan u terugvinden op de website van de lijn (www.delijn.be/dampoort).
 • Aangepaste busbediening. De bussen van De Lijn zullen een aangepast traject rijden. Bussen die de Antwerpsesteenweg volgen, zullen via de Schoolstraat naar de Land van Waaslaan rijden en zo verder naar de Dampoort. De staduitwaartse lijnen volgen hun normale route.
Gemotoriseerd verkeer:
 • Verkeer van de Antwerpsesteenweg naar de Dampoort wordt omgeleid via de Land van Waaslaan en gebruikt de spoorwegboog die normaal geldt voor staduitwaarts verkeer. 
 • Verkeer richting de Land van Waaslaan, wordt omgeleid via de vierde spoorwegboog en neemt dan een tijdelijke route over de afgeschafte bushaltes.
 • Verkeer richting de Dendermondsesteenweg volgt de normale weg
 • De Koopvaardijlaan is afgesloten voor doorgaand verkeer maar wel nog bereikbaar langs de Afrikalaan.
Bereikbaarheid Sint-Amandsberg:
 • De Antwerpsesteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer

  De Antwerpsesteenweg wordt vanaf 8 november tussen het kruispunt met de Grondwetlaan en de Schoolstraat afgesloten voor doorgaand verkeer richting Dampoort. Al het verkeer komende uit de richting van de Grondwetlaan wordt omgeleid naar de Nieuwelaan om zo via de Land van Waaslaan richting Dampoort te rijden. Enkel de bussen van De Lijn, hulpdiensten, IVAGO en taxi’s zullen nog op de Antwerpsesteenweg stadinwaarts mogen rijden. De Antwerpsesteenweg wordt tussen de Schoolstraat en de Grondwetlaan bovendien enkelrichting staduitwaarts. De Schoolstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer richting Land van Waaslaan omdat De Lijn tijdens de werken via deze weg naar Dampoort zal rijden.

 • Om sluipverkeer en overlast tegen te gaan voeren we in de buurt een aantal verkeersmaatregelen in. De Heiveldstraat wordt ‘geknipt’. Fietsers mogen in twee richtingen blijven rijden, maar het autoverkeer rijdt in één richting tussen de kruispunten met de Bromeliastraat en de Jef Crickstraat. Ook de Jef Crickstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer (naar de N70). Enkel hulpdiensten mogen er bij uitzondering in twee richtingen door. Er komt een kiss & ride-zone halfweg de Jef Crickstraat om gevaarlijke situaties aan de schoolomgeving te vermijden.

 • Uitgezonderd plaatselijk verkeer. Om te vermijden dat sluipverkeer door de woonwijk en door de schoolomgevingen rijdt, maken we heel wat straten ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Kaart met overzicht van flankerende maatregelen in Sint-Amandsberg tijdens fase 3 van de werken aan Gent-Dampoort

Fase 4: Land van Waaslaan

In fase 4 gaan we aan de slag in de Land van Waaslaan.

Fietsers:
 • Vanaf nu kunnen fietsers gebruik maken van het nieuwe fietspad tussen de Antwerpsesteenweg en de Koopvaardijlaan.
 • De beschikbare fietspaden op de Dampoort blijven tweerichtingsfietspaden.
Fietsers die naar station Gent-Dampoort willen:
 • Komende uit Sint-Amandsberg en Oostakker gebruikt u liefst de fietstunnel via de Dendermondsesteenweg om zo de fietsenstalling voor het station te bereiken.
 • Ofwel maakt u gebruik van de tijdelijke fietsenstalling op het Antwerpenplein.
Bussen:
 • De bushaltes ter hoogte van de Antwerpsesteenweg en het Antwerpenplein worden verplaatst. Meer info daarover vindt u op www.delijn.be.
Gemotoriseerd verkeer:
 • De doorgang Land van Waaslaan wordt afgesloten voor alle verkeer. Wie naar de Dampoort wil gebruikt de doorgang via de Antwerpsesteenweg.
 • Wie van de Dampoort komt gebruikt de doorgang Dendermondsesteenweg.

Fase 5: Antwerpsesteenweg en Dendermondsesteenweg

In deze periode werken we onder de spoorwegbrug ter hoogte van de doorgangen met de Antwerpsesteenweg en de Dendermondsesteenweg.

Fietsers:
 • De beschikbare fietspaden op de Dampoort blijven tweerichtingsfietspaden.
Fietsers die naar station Gent-Dampoort willen:
 • Komende uit Sint-Amandsberg en Oostakker gebruikt u liefst de fietstunnel via de Dendermondsesteenweg om zo de fietsenstalling voor het station te bereiken.
 • Ofwel maakt u gebruik van de tijdelijke fietsenstalling op het Antwerpenplein.
Bussen:
 • De bushaltes ter hoogte van de Antwerpsesteenweg en het Antwerpenplein worden verplaatst. Meer info daarover vindt u op www.delijn.be.
Gemotoriseerd verkeer:
 • De doorgangen Antwerpsesteenweg en Dendermondsesteenweg worden afgesloten voor alle verkeer. Wie naar de Dampoort wil gebruikt de doorgang via de Antwerpsesteenweg. Wie van de Dampoort komt gebruikt de doorgang Land van Waaslaan.

Fase 6: werken ter hoogte van station Gent-Dampoort en Dendermondsesteenweg

We zetten de werken aan de doorgang Dendermondsesteenweg verder. We gaan ook aan de slag voor de ingang van het station.

Fietsers:
 • De beschikbare fietspaden op de Dampoort blijven tweerichtingsfietspaden.
Fietsers die naar station Gent-Dampoort willen:
 • Komende uit Sint-Amandsberg en Oostakker gebruikt u liefst de fietstunnel via de Dendermondsesteenweg om zo de fietsenstalling voor het station te bereiken.
 • Ofwel maakt u gebruik van de tijdelijke fietsenstalling op het Antwerpenplein.
Bussen:
 • De bushaltes ter hoogte van de Antwerpsesteenweg en het Antwerpenplein worden verplaatst. Meer info daarover vindt u op www.delijn.be.
Gemotoriseerd verkeer:
 • Ter hoogte van het station moet het verkeer over 1 in plaats van 3 rijstroken.
 • Wie naar de Dendermondsesteenweg wil, gebruikt de doorgang Land van Waaslaan.

Fase 7: Oktrooiplein en Kleindokkaai

In deze zevende en laatste fase werken we ter hoogte van de zwaaikom.

Fietsers:
 • Fietsers kunnen vanaf nu terug oversteken via de oversteek naast de spoorwegbrug.
Fietsers die naar station Gent-Dampoort willen:
 • Fietsers maken liefst zoveel mogelijk gebruik van de fietstunnel onder de spoorweg om de fietsenstalling voor het station te bereiken. De fietstunnel is bereikbaar via de Dendermondsesteenweg en het fietspad dat parallel loopt aan de spoorweg.
 • Ofwel maakt u gebruik van de tijdelijke fietsenstalling op het Antwerpenplein.
Bussen:
 • De vernieuwde bushaltes- en perrons op het Antwerpenplein worden terug in gebruik genomen.
Gemotoriseerd verkeer:
 • Het verkeer kan via 1 rijstrook langs de werfzone op de Dampoortrotonde rijden.