Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R40

Nog tot november werken we ter hoogte van de zwaaikom. Daarnaast voeren we heel wat voorbereidende werken uit in aanloop naar de derde fase van de wegen- en rioleringswerken.

Tot november blijven onderstaande omleidingen van toepassing. Verderop sommen we de bijkomende hinder op die de voorbereidende werken met zich meebrengen. 

Verkeerssituatie tot november 

Fietsers
  • Het is niet meer mogelijk om de volledige rotonde rond te rijden. Fietsers worden omgeleid via het fietspad achter de spoorwegbrug.  
Gemotoriseerd verkeer:
  • Op de rotonde wordt u via 1 rijstrook langs de werfzone geleid. 
  • Verkeer naar de Koopvaardijlaan volgt de omleiding via de Land van Waaslaan en de Antwerpsesteenweg. 
Omleidingskaart Dampoort juni - oktober 2021

Week 20 september: tijdelijke verkeershinder buiten spitsuren

In de week van 20 september werken we op de aansluitingen van de Dampoort met de Land Van Waaslaan, en de Antwerpsesteenweg. Daarbij nemen we gedurende 2 dagen 1 rijstrook in op de Land Van Waaslaan. Om de hinder voor het verkeer te beperken, werken we hier buiten de spitsuren. Op de Antwerpsesteenweg nemen we de busstrook in tot en met 24 september. Vanaf 23 september wordt ook een nieuw tijdelijk fietspad aangelegd langs de stationsparking zodat het bestaande fietspad kan gebruikt worden voor tijdelijke bushaltes.

23 september ‘s avonds (na 20u) zullen we ook de portiek boven de Land van Waaslaan wegnemen. Hiervoor zal de Land van Waaslaan tijdelijk volledig onderbroken worden.

Week 27 september: voorbereiding tot verhuis bushaltes Antwerpenplein

Samen met de vernieuwing van de Dampoort pakken we ook de bushaltes aan het Antwerpenplein aan. Om dit te doen moeten die bushaltes voor langere tijd verhuizen. Er komen tijdelijke bushaltes in de Kasteellaan, de Dampoortstraat en de Hagelandkaai. In de week van 27 september bereiden we die locaties hierop voor. Dit kan plaatselijk hinder met zich meebrengen. In de Kasteellaan en de Dampoortstraat moeten we voor deze tijdelijke bushaltes in totaal een 25-tal parkeerplaatsen innemen. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd. 

Vanaf 2 oktober moeten busreizigers gebruik maken van tijdelijke bushaltes in de Kasteellaan, de Dampoortstraat en de Hagelandkaai.

Die tijdelijke bushaltes blijven zeker tot november 2022 in dienst. Alle informatie over de dienstregeling aan de tijdelijke bushaltes leest u op www.delijn.be