Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting rotonde en vernieuwing wegdek Ter Heidelaan en aanpassingen fietspaden

Herinrichting rotonde en vernieuwing wegdek Ter Heidelaan en aanpassingen fietspaden

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

R25

Update 24/11/2020: De rioleringswerken van fase 1, tussen het kruispunt met de Betekomsesteenweg en het kruispunt met de Nijverheidslaan, zijn ondertussen afgerond. Tot het einde van het jaar werkt de aannemer aan de afbraak en opbouw van het wegdek in diezelfde zone. Handelaars en bedrijven blijven maximaal bereikbaar, met uitzondering van enkele dagen midden december waarop de aannemer de onderlaag asfalt aanlegt. De verkeerssituatie voor doorgaand verkeer tussen Betekom en de Liersesteenweg verandert niet: zij moeten nog tot het einde van fase 1 (eind februari 2021 volgens de huidige planning) de omleiding volgen via de Nieuwlandlaan en de Nijverheidslaan. Wie de handelaars en bedrijven in de werfzone wil bereiken, 

Wat en waarom?

Veiligere verkeerssituatie voor alle weggebruikers

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert start vanaf augustus 2020 met de herinrichting van de rotonde in Begijnendijk en een vernieuwing van de Ter Heidelaan (R25) van aan de rotonde tot de Liersesteenweg (N10) in Aarschot. Zowel de rotonde als de drie armen ervan krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Het Agentschap zal bovenop de vernieuwing op de Ter Heidelaan ook een aantal noodzakelijke ingrepen doorvoeren om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers. De werken worden uitgevoerd tussen augustus 2020 en het najaar van 2021.

De werfzone loopt van de Duracell-rotonde tot aan de Liersesteenweg

Vernieuwing wegdek en rotonde

Over een afstand van ongeveer 2 kilometer tussen de rotonde op de Ter Heidelaan en de Liersesteenweg (N10) is het wegdek op verschillende plaatsen verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Wegen en Verkeer legt daarom een nieuwe asfaltlaag om de rijweg terug in goede staat te brengen. Ook de huidige asfaltverharding op de rotonde vertoont spoorvorming door het (zware) verkeer dat er dagelijks passeert en wordt grondig aangepakt en in de vernieuwde toestand aangelegd in doorlopend gewapend beton.

Herinrichting rotonde Ter Heidelaan

De rotonde op de Ter Heidelaan krijgt niet alleen een nieuwe betonlaag. Ze wordt ook heringericht om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Volgens de huidige verkeersregeling op de rotonde hebben fietsers er voorrang, maar bij rotondes in verkeersgebieden verkiest Wegen en Verkeer om volgens de geldende richtlijnen fietspaden vrijliggend en uit de voorrang aan te leggen.

Concreet zal Wegen en Verkeer daarom de huidige fietsoversteken op de rotonde afsluiten en het fietsverkeer fysiek volledig afscheiden van het autoverkeer op de Ter Heidelaan, met hagen of groene zones. Op de lokale tak van de Aarschotsesteenweg (N21b) legt Wegen en Verkeer een dubbelrichtingsoversteek aan voor de fietsers die vanuit Betekom komen.

Aanpassing fietspaden langs R25

De huidige fietspaden tussen de rotonde op de Ter Heidelaan en de Liersesteenweg (N10) zijn deels vrijliggend en deels aanliggend (aangeduid met markeringen). Volgens het vademecum fietsvoorzieningen van het Agentschap voldoen de fietspaden langs de R25 niet langer aan de vooropgestelde veiligheidsnormen. Tijdens de grondige vernieuwing van het wegdek zullen daarom ook de fietspaden aangepakt en aangepast worden om de veiligheid te verbeteren.

Van de rotonde tot de Kleine Mechelsebaan

Tussen de rotonde op de Ter Heidelaan en de Kleine Mechelsebaan worden de fietspaden volledig vrijliggend van de rijweg aangelegd. Een klein stuk van die vrijliggende fietspaden, tussen de rotonde en de Betekomsesteenweg (ten noorden van de R25), wordt bovendien dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers volledig conflictvrij de rotonde kunnen passeren.

Tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg

Op het stuk tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg (N10) is er onvoldoende ruimte om de fietspaden gescheiden aan te leggen. Als extra veiligheidselement voor fietsers worden daarom de fietspaden in de bocht afgeschermd van het doorgaand verkeer door betonnen veiligheidsstootbanden.

Timing en impact?

Werken vanaf augustus 2020 in vier grote fases

De werken worden in vier fases opgesplitst, de voorbereidende nutswerken in fase 0 niet inbegrepen. Meer informatie over de hinder tijdens elke fase van de werken vindt u steeds onder het tabblad 'Actuele hinder'. Alle informatie over de inhoud van de werken per fase, vindt u onder het tabblad 'Timing en fasering'.