Overslaan en naar de inhoud gaan

Situatie na de werken

Situatie na de werken

Datum

Status

Beëindigd

Weg

R25

2D-visualisatie rotonde na werken

2021-03-22_AWV_VB_R25-Aarschot_detailplan rotonde_FINAL_DIGI[81]

Aangepaste fietspaden langs R25

De huidige fietspaden tussen de rotonde en de Liersesteenweg (N10) zijn deels vrijliggend en deels aanliggend (aangeduid met markeringen). Volgens het vademecum fietsvoorzieningen van het agentschap voldoen de fietspaden langs de R25 niet langer aan de vooropgestelde veiligheidsnormen. Tijdens de vernieuwing van het wegdek zullen daarom ook de fietspaden aangepakt en aangepast worden om de veiligheid te verbeteren.

Van aan de rotonde tot de Kleine Mechelsebaan

Tussen de rotonde en de Kleine Mechelsebaan worden de fietspaden volledig vrijliggend van de rijweg aangelegd. Een klein stuk van die vrijliggende fietspaden, tussen de rotonde en de Betekomsesteenweg (ten noorden van de R25), wordt bovendien dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers volledig conflictvrij de rotonde kunnen passeren.  

Ter hoogte van de Betekomsesteenweg voorzien de plannen daarom in een dubbelrichtingsoversteek voor fietsers met punctuele verlichting. Zo zijn fietsers en voetgangers extra zichtbaar voor aankomend verkeer op de Ter Heidelaan.  Na de aanpassingen zal gemotoriseerd verkeer ook enkel nog ter hoogte van de Betekomsesteenweg met fietsers in contact kunnen komen of bij het indraaien naar de Aarschotsesteenweg (N21b) vanop de rotonde waar de dubbelrichtingsoversteek voor fietsers komt.

Nieuwe fietspaden op de Betekomsesteenweg

Voorafgaand aan de werken van Wegen en Verkeer heeft de stad Aarschot nieuwe fietspaden aangelegd op de Betekomsesteenweg. Deze werken zijn in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. Aan beide zijden van de Betekomsesteenweg is het fietspad vernieuwd en heraangelegd tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan. Ook het wegdek is plaatselijk hersteld. Na afloop van deze werken werd de Betekomsesteenweg definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (voor fietsers en voetgangers blijft de Betekomsesteenweg steeds toegankelijk). De beslissing om de aansluiting van de Betekomsesteenweg op de Ter Heidelaan af te sluiten, werd enkele jaren geleden al genomen en maakt geen deel uit van het project van de rotonde en de fietspaden langs de Ter Heidelaan. 

Tussen de Kleine Mechelsebaan en de N10

Op het stuk tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg (N10) is er onvoldoende ruimte om de fietspaden gescheiden aan te leggen. Als extra veiligheidselement voor fietsers worden daarom de fietspaden in de bocht afgeschermd van het doorgaand verkeer door betonnen veiligheidsstootbanden. De laatste 200 meter fietspaden richting de Liersesteenweg blijven voorlopig aanliggend met markeringen. Om de laatste 200 meter tot aan de N10 vrijliggende fietspaden aan te leggen, zouden er onteigeningen nodig zijn. Dat betekent dat er een volledige herinrichting met een aanzienlijk hogere kostprijs aan te pas zou komen. Momenteel is er geen grote herinrichting van de Ter Heidelaan gepland. Wegen en Verkeer voorziet binnen dit project dan ook een onderhoud met nieuwe belijning voor het aanliggend fietspad in het 200 meter lange laatste stuk van de Ter Heidelaan (R25) tot aan de Liersesteenweg (N10).