Overslaan en naar de inhoud gaan

Beeldengalerij voor en na

Beeldengalerij voor en na

Datum

Status

Beëindigd

Weg

R25

Heel wat verbeteringen op de gewestweg van aan de rotonde tot de Liersesteenweg

Met dit project heeft Wegen en Verkeer deze cruciale verkeersas die dwars door een bedrijvenpark loopt veiliger gemaakt voor auto’s en fietsers. De Ter Heidelaan kreeg tussen de rotonde tot aan het kruispunt met de Kleine Mechelsebaan over 1,5 km vrijliggende fietspaden. Ten noorden van de rotonde aan het Meetshovenbos werd een stuk tweerichtingsfietspad aangelegd, waarbij fietsers conflictvrij de rotonde kunnen passeren. Tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg was er te weinig ruimte om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Samen met de aanpassing van de gevaarlijke bocht voor autoverkeer, zijn er veiligheidsstootbanden aangelegd om fietsers te beschermen tegen het vele en zware verkeer. Het volledige wegdek van de Ter Heidelaan kreeg een grote onderhoudsbeurt met nieuwe lagen asfalt en een groot deel van de grachten werd vernieuwd. 

In de laatste fase van de werken heeft de aannemer de rotonde beter bestand gemaakt tegen het zware doorgaande verkeer. Zowel de rotonde als de drie armen ervan kregen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen dan asfalt van draaiend verkeer om spoorvorming tegen te gaan. Met een extra inspanning vanuit het Vlaams Herstelplan kon ook de volledige verlichting langsheen het traject aangepast worden naar LED-verlichting en werden twee cruciale fiets-en voetgangersoversteekplaatsen extra beveiligd met punctuele verlichting over de gewestweg.

Beeldengalerij VOOR en NA de werken:

Hieronder geven we een aantal markante verbeteringen weer van de laatste fase van de werken. In deze beeldengalerij is de volledige projectzone belicht met foto's voor en na de werken.

Alle beelden zijn downloadbaar. Graag bij gebruik van het beeldmateriaal - © AWV Fotografie Kris Van de Sande - vermelden.  Deze beelden zijn een weergave tijdens de laatste werfsituatie. De werf was hier dus nog niet volledig klaar.

Ter Heidelaan met de vernieuwde rotonde en aangepaste fiets- en voetgangersoversteken